William A. Barry SJ - William J. Connolly SJ

A lelkivezetés gyakorlata

Termékleírás

A keresztény lelkivezetést úgy határozzuk meg, mint olyan segítséget, amelyet egyik hívő ember nyújt a másiknak, lehetővé téve számára, hogy Isten személyesen neki szóló közlésére odafigyeljen, válaszoljon a személyesen megszólaló Istennek, növekedjen a kapcsolat bensőségességében, és életében megvalósítsa azt, ami ebből következik. Az ilyenfajta lelkivezetésnek a fókusza a tapasztalat – nem a gondolatok –, méghozzá kifejezetten a tapasztalat vallásos dimenziója, vagyis az a dimenziója bármely tapasztalatnak, amely felidézi a jelenlétét a titokzatos Másiknak, akit Istennek nevezünk. Ezt a tapasztalatot nem elszigetelt eseménynek tekintjük, hanem mint annak a folytatólagos kapcsolatnak a kifejeződését, amelyet Isten kezdeményez minden emberrel.

Bővebben

A szerzőkről

William A. Barry SJ

William A. Barry 1950-ben lépett a jezsuita rendbe. Filozófiai tanulmányait Németországban, teológiai tanulmányait pedig az Egyesült Államokban végezte, majd pedig a Michigani Egyetemen doktorált klinikai pszichológiából.

Dolgozott egyetemi tanárként, valamint jezsuita novíciusmester helyetteseként is. 1991 és 1997 között a New England-i provincia tartományfőnöke volt. Manapság személyesen kísért lelkigyakorlatokat vezet.

Több mint tizenöt könyv szerzője; világos, jól érthető stílusban ír a legösszetettebb lelkiségi témákról is. A Szent Ignác-i lelkiség egyik legjobb kortárs szakértője.


William J. Connolly SJ

William J. Connolly (1925–2013) amerikai jezsuita szerzetes, lelkivezető, lelkiségi író. Többek közt az ő nevéhez fűződik a Center for Religious Development (Központ a vallási fejlődésért) 1971-es megalapítása a massachusettsbeli Cambridge-ben. Ez volt az egyik első olyan intézmény, mely egyéves szakirányú lelkivezetői képzéseket szervezett.


Bővebben