Ignace de la Potterie SJ

A flamand származású jezsuita 1914-ben született Waregemben. Noviciátusát a drongeni lelkigyakorlatos házban kezdte meg 1932-ben, majd a Leuveni Katolikus Egyetemen tanult filozófiát és teológiát. 1945-ben szentelték pappá. 1947 és 1949 között a római Pápai Biblikus Intézetben tanult, majd visszatért Belgiumba, és 1950-től 1960-ig Leuvenben tanított újszövetségi szentírás-magyarázatot. Később ismét Rómába ment, hogy doktori címet szerezzen. Értekezésének témája az igazság keresése volt, amely szívügyeként egész életét végigkísérte. 1973 és 1984 között a Pápai Biblikus Bizottságnál, 1993-ig pedig a Hittani Kongregációnál töltött be fontos szerepet. Egyetemi működésének befejeztével hazatért szülőhazájába, és 2003-ban hunyt el Heverlee-ben.

Ignace de la Potterie SJ könyvei