Ébner Orsolya

A humor a lelki egészség szolgálatában

Tanulmányomban a gyakorlati életben és a lelki egészség szempontjából igen jelentős, ugyanakkor a szakirodalomban alulreprezentált témával, a humorral foglalkozom. Különféle humorelméletek ismertetése után bemutatom a humorérzék fejlesztésének lehetőségét, mely a lelki egészség megőrzésének előmozdítója lehet. Írásom gondolatmenete a szükséges fogalomtisztázástól a humorelméletek tárgyalásán keresztül a humorérzék fejlesztésének lehetőségeihez érkezik meg. S hogy elkerüljünk egy „alattomos” csapdát – a humorral való foglalkozást egy tökéletesen sótlan dolgozat keretében –, a gyógyító humor egyik mesterét, magát Mary Poppinst és a róla szóló, azonos című filmet hívjuk segítségül, hogy a nehezebben érthető elméleteket könnyebben fogyaszthatóvá tegye egy „kiskanál cukor” segítségével. Bővebben “A humor a lelki egészség szolgálatában” »

NCD
Süveges Gergő

A közösségi élet nyolc minőségi jellemzője

A  Natural Church Development (NCD) olyan közösségdiagnosztikai és ‑fejlődést segítő eszközrendszer, amely a valaha végzett legátfogóbb közösségi kutatás nyomán az egyéni felelősséget hangsúlyozva segít megtalálni egy közösségnek azt az éppen rá szabott utat, amelynek révén a leginkább képes tükrözni Isten arcát a világban – és minél többeket meghívni a tágabb közösségből erre a közös útra. Bővebben “A közösségi élet nyolc minőségi jellemzője” »

Káldos János
Kiss Péter

„Van mit adniuk egymásnak”

Káldos János, másfél évtizede iszlám hitre tért szociológus az az ember, aki egyszerre képes tudományos problémaként és a hit egész egzisztenciánkat megszólító tárgyaként tekinteni a vallásokra: életünket, gondolkodásunkat meghatározó voltukra, párbeszédükre és a különböző meggyőződésű, kultúrájú emberek békés együttélésének esélyeire. Bővebben “„Van mit adniuk egymásnak”” »