William A. Barry SJ

William A. Barry 1950-ben lépett a jezsuita rendbe. Filozófiai tanulmányait Németországban, teológiai tanulmányait pedig az Egyesült Államokban végezte, majd pedig a Michigani Egyetemen doktorált klinikai pszichológiából.

Dolgozott egyetemi tanárként, valamint jezsuita novíciusmester helyetteseként is. 1991 és 1997 között a New England-i provincia tartományfőnöke volt. Manapság személyesen kísért lelkigyakorlatokat vezet.

Több mint tizenöt könyv szerzője; világos, jól érthető stílusban ír a legösszetettebb lelkiségi témákról is. A Szent Ignác-i lelkiség egyik legjobb kortárs szakértője.

William A. Barry SJ könyvei