A csendes szolgálat lelkisége

A jezsuita testvéri hivatás

Leírás

Jézus Társaságába mindig is tartoztak olyan szerzetesek, akiket soha nem szenteltek pappá, ám ők is Loyolai Szent Ignác lelkiségében kívánták Jézust követni, és munkájukkal a Társaságot segíteni. A jezsuita testvérek szolgálatukban adottságaikat, képzettségüket osztják meg, hittapasztalatuk részeként. Ha valahol, itt konkréttá válik a jezsuita mottó, a másokért élő ember víziója! Ez a csendes szolgálat lekisége, amely a jó talajt készíti elő. Ahogy az evangéliumok felsejtetik a názáreti Jézus csendes munkás éveinek szellemiségét. A hűség a munkában és a hűség az imában, ami alapja a kontemplatív életformának. Mi teszi napjainkban a jezsuita testvéri hivatást vonzó és járható életút lehetőségévé a szerzetesi élet iránt érdeklődő fiatal férfiak számára? Kötetünkben erre keressük a választ.

Bővebben