A jó kormányzásról

Elmélet és kihívások

Leírás

Miért kell a XXI. század elején a jó kormányzás feltételeivel foglalkozni, miközben a politikával foglalkozó különböző tudományágak képviselői az európai civilizáció hajnala óta törekszenek a kormányzáshoz szükséges képességek, illetve az ideális államforma meghatározására? Mi az a jó kormányzás? Mi a különbség a jó kormányzás és a jó állam között?

Könnyen belátható, hogy a technológia egyre nagyobb léptékű fejlődése és a társadalom folyamatos átalakulása megköveteli, hogy a politika különböző tudományágai időről időre új szintézisekkel és értelmezési kerettel álljanak elő az összegyűlt tapasztalatok és a megfogalmazott elméleti tudás birtokában. A téma iránt mélyebben érdeklődők ebben a kötetben megismerkedhetnek egyrészt azokkal a tanulmányokkal, amelyek a Faludi Ferenc Akadémia által ebben a témában szervezett konferencián elhangoztak, másrészt olyan tanulmányokat is olvashatnak, amelyek ugyan nem szerepeltek a konferencián, de a jó kormányzás további dimenzióit részletesen tárgyalják.

A most megjelenő kötet ritkaságnak számít abból a szempontból, hogy a tanulmányok szerzői a jó kormányzás elméletétől a gyakorlati alkalmazás számos területéig fejtik ki álláspontjukat, a teológiától a jogon keresztül számos szakpolitikáig terjedően, azaz szokatlanul teljes és összefüggő képet nyújtanak a jó kormányzás különböző lényeges aspektusairól.

Bővebben

Olvasnivaló