A SZÍV 2016. március

Kételyek és remények

Leírás

Idővel megbarátkoztam a kétellyel. Amikor először ért utol, még fojtogatónak tűnt, magányossá tett és idegenné ebben a világban. Több oldalról támadott egyszerre. Egyetemre jártam akkoriban, és váratlanul ért, ahogy elveszítettem a lelkesedést választott szakom iránt. De még fájóbb volt, hogy hitemet – vagy amit addig annak gondoltam – szintén kikezdte a kételkedés. Van-e Isten? Vagy talán csak róla szóló gondolatok vannak, amelyeket a környezetemtől átvettem én is? Mások számára értékes együttlétek, imák üresen kongtak számomra. Minél inkább kerestem a választ, annál kevésbé találtam. Végül a szerencsés véletlen szólt közbe, legalábbis akkoriban véletlennek tudtam nevezni. Egy Bárka közösségről szóló filmet láttam. Hosszú, felkavaró képsorok mutatták az értelmileg sérült és testileg is eltorzult, önálló életre képtelen embereket. Aztán egyszerre egy vidám fiatalember szólalt meg: egyetemistaként csak sokasodtak a megválaszolatlan kérdései, míg a Jean Vanier által alapított közösségben, a sérültekkel megosztva életét, végül válaszokra talált. Hitetlenkedve és eléggé cinikusan hallgattam. De néhány nap múlva váratlan elhatározásom támadt. Adok Istennek még egy esélyt. Ha valóban ki tud hozni valami jót ezeknek az embereknek az életéből, akkor elhiszem, hogy létezik. Néhány hét múlva már újdonsült önkéntesként ismerkedtem az egyik Bárka ház lakóival. Az ott töltött év mindennapos, reggeltől estig tartó feladatai, visszatérő ünnepei és váratlan barátságai kezdték alakítani huszonegy éves értelmemet és szívemet. Annyi dolgom lett, hogy kétkedő gondolataimra sem időm, sem erőm nem maradt. De ez már egy másik történet, egy sokkal derűsebb útkeresés kezdete. A mindent felforgató nagy kétely feloszlott, mint a hajnali pára az első napsugarak melegétől. Azóta megbarátkoztam a kétellyel. Leginkább másokkal együtt érezve találkozom vele. Hol a helyem az életben? Nem rontottam-e el valamit helyrehozhatatlanul? Meggyógyulok-e? Megtalálom-e a társamat, akivel boldog lehetek? Lesz-e gyümölcse erőfeszítéseinknek? Ezt akarja-e Isten? A kérdések kínzók, egyszeriben nem megválaszolhatók, viszont kiszabadítanak a napi kis aggodalmak hálójából, és a nagyobb kérdések felé terelnek, amelyek már érdemesek a figyelemre. A kétkedő már a hit, a bizalom árnyékába került. Megszabadult biztosnak tűnő, de már élettelen nézeteitől és ítéleteitől, amelyekre addig szinte Isten pótlékaként támaszkodott. Rideg és erőszakos lenne az a vallás, amelyben a kételynek nem jutna hely. És nem illene a gondolkodó, kérdező, összefüggéseket kereső emberhez. Húsvéti számunk írásain ezért fut végig az evangéliumok szövetének ez a ritkábban figyelmet kapó fonala, a kétely. Hogyan fog ez megtörténni, ha férfit nem ismerek? Jöhet-e valami jó Názáretből? Nem József fia ez? Kemény beszéd, ki hallgatja?! Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem… én nem hiszem! – Kérdéseink és kételyeink, ha magunkra maradunk velük, hínárként húznak le. Ha felszínre engedjük őket és az Úrhoz szállhatnak, már hívják is a választ: „Békesség nektek”. És akkor mi is megtaláljuk a választ: „Én Uram, én Istenem!”

Lukács János SJ
főszerkesztő

Bővebben

Tartalom

Beköszöntő
Lukács János SJ: Kétely

aLapgondolat
Török Csaba: Látni azt, amit látni kell

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Az istenérvek hagyományáról

Dyekiss Virág: „Az én buta fejem szerint boszorkány nincs…”

Nagypál Szabolcs: Semmi sem inkább ez, mint amaz

Martos Levente Balázs: A Názáreti Jézust keresitek…?

Viola Beáta: Mikor ér a vándor Bagdadba?

VilágEgyház
Ferenc pápa: BŰNÖSÖK LEHETÜNK , DE ROMLOTTAK NEM

Jánosi Dalma: Kételyek és remények a kék bolygó jövőjéről

Szilvay Gergely: Megtanulhatnánk végre két tüdővel is lélegezni!

Madocsai Bea: „Nem vonakodom a munkától”

FotóGaléria
Zanati Zsófia: Freskók fényben fürödve

SzentÍrás
Nemeshegyi Péter SJ: Kételkedők a Bibliában

ImaÉlet
Tornya Erika RSCJ: Egy sóhajról dönteni?

AnyaApaGyerekek
Medve Helga: Mindig van új kihívás!

SzépÍrás
Kipke Ágnes: Bizonyos esélyek

Simon Erika: AZ ARANYLEN DALAI

SzínTér
Hekler Melinda: Hírhatás

Marton Árpád: Lábjegyzetek – Szókratészhoz

Szentes Anna: A gyógyítás etikája

Paksa Balázs: Ha Is ten úgy akarja

Csanádi-Bognár Szilvia: Kétely és áramlás


Bővebben