A SZÍV – 2017. június

Kiegyezés

Leírás

Csaknem minden, ami a szülővárosomban építészeti szempontból megtekintésre érdemes, még a boldog békeidők idején épült. A széles alföldi utcák késő barokk földszintes házai mellett a központ felé haladva egyre több a szecessziós épület. Szabadka városházája a központban a magyar szecesszió egyik legfigyelemreméltóbb példája. Már csak méreténél fogva is lenyűgöző, történetesen nagyobb, mint a belgrádi parlament. A városházát a népviseletünkből jól ismert magyaros motívumok díszítik: szívecskék, életfa, páva, pántlika. Sokat elmond e vidék egykori lakóiról, hogy amikor 1910-ben elkészült a városháza, az egész Habsburg Monarchia egyik legméretesebb középületének számított, helyén sohasem állt templom vagy kápolna, masszív tornyának tetejére mégis egy többméteres keresztet állítottak. Csak úgy, miheztartás végett.

Idén júniusban van éppen százötven éve, hogy a Deák Ferenc nevével fémjelzett kiegyezést az elődeink tető alá hozták. El kell ismerni, Közép-Európa gazdasági szempontból talán sohasem fejlődött olyan páratlanul látványos ütemben, mint éppen az 1867-tel kezdődő szűk félszáz éves időszakban. Ennek fényes nyomait még a világháborúk, a trianoni békeszerződés és az azt követő modern kori építészeti heveskedés sem tudta túlzottan tönkretenni. Ebben a nagy fellendülésben enyhült a magyar szabadságharcot véresen elfojtó Ferenc József minden magyar Ferencjóskájává. Képe ott volt a legtöbb magyar otthonban, az aradi vértanúk tablója mellett! Műve mégsem élte túl magát a császárt. Halálával csakhamar eljött a nagy összeroppanás.

Most feltűnően nagy a csend az évforduló kapcsán. Kétségkívül dicséretes dolog, hogy megint van Szent László-évünk, és Arany János kétszáz éves születéséről is méltó megemlékeznünk. Aztán Szabó Magda is már száz éve, hogy meglátta a napvilágot. Van mit tehát jubilálni nemzeti szinten. Mégis legalábbis elgondolkodtató ez a csend, ami a Deák-féle kiegyezés meglehetősen kerek évfordulóját uralja. Manapság talán nincs aktualitása a kiegyezésnek? Lehet, hogy a megbékélés az osztrákokkal az azt követő látványos fejlődés ellenére nem is a legjobb példa a valódi kiegyezésre? Hiszen a háttérben mégiscsak ott lehettek a Bach-korszak elfojtott igazságtalanságai, és történelmi tény, hogy ez vagy más igazságtalanságok előbb-utóbb mégiscsak szétették a hatalmas közép-európai monarchiát. Úgy látszik, kiegyezést kötni csak őszintén érdemes, ennyi tanulságot mindenképpen levonhatunk. De az is lehet, hogy a kiegyezés önmagában még nem elegendő, valódi megbékélés is kell hozzá, amihez az emlékezés legalább annyira hozzátartozik, mint a megbocsátás. Hosszú távon más alternatíva aligha adott. És nemcsak társadalmi szinten, hanem személyes életünkben is.

Horváth Árpád SJ
főszerkesztő

Bővebben

Tartalom

Rálátás
Horváth Árpád SJ: A LÉLEK EREJÉVEL
– Az élő vallásos hit kifejezésformái a húsvétot követő időszakban

Interjú
Tábori Kálmán: MEGRAGADNI A KORSZELLEMET
– Interjú Lovasi Andrással

Nagy kérdés
Antal-Ferencz Ildikó: KERESZTÉNYEK VAGYUNK, NEM BALEKOK
– Evangéliumi értékek az üzlet életben

Alapgondolat

Tomcsányi László: KIEGYEZÜNK A KIEGYEZÉSSEL?

Zsifkó Zoltán: „…EGYENLÍTSÜK KI VISZONYAINKAT AUSZTRIÁVAL”

Toldi Éva: KIRÁLYNÉKAT KORONÁZTAK

Tábori Kálmán: HATSZÁZ MÉTEREN BELÜL

Dyekiss Virág: SZENT A BÉKE

Források
Nemeshegyi Péter SJ: EGYSÉG ÉS SOKFÉLESÉG AZ EGYHÁZBAN

Tornya Erika RSCJ: MERJÜNK TÖKÉLETLENEK LENNI

Értjük egymást?
Patsch Ferenc SJ: ISTEN KEZE ÉS A TUDÓSOK

Radványi Benedek: KONFLIKTUSKEZELÉSI STRATÉGIÁK

Hekler Melinda: A LEGROSSZABB GENERÁCIÓ?

Kipke Ágnes: A SZÓ MINDIG TÖBB
– A nyelvhasználat korrektségéről politikán innen és túl

Otthon
Patsch Ferenc SJ: NINCSENEK EGYSZERŰ RECEPTEK…
Ferenc pápa hagyományos és új tanítása a családról és a házasságról 2.

Paksa Balázs: MELLÉBESZÉLÉS HELYETT
Egység és kiengesztelődés teremtésvédelmi szemmel

Kultúra
Végh Dániel: TAMÁS, A TEMPLOM KARNAGYA
– Interjú Rónaszéki Tamással

Paksa Balázs: MEGHASADVA

Szigeti László: AMIRŐL NEM BESZÉLÜNK AZ (IS) VAN

Egytől tízig
Beszélgetés Harai Levente jezsuitával

Képmeditáció
Horváth Árpád SJ: TŰZ ÉS ARANY


Bővebben