A SZÍV 2018. szeptember

A játék maga az élet

Leírás

A játék a gyerekek életében nem csak szórakoztató időtöltés, hanem nagyon is komoly tevékenység, gyakran harc és szenvedély is. Szükség van a mesék sárkányaira, a csapatszellem, a barátság erejének megtapasztalására ahhoz, hogy majd a felnőtt életben is helyt tudjunk állni. Ha a gyermek fantáziája a játéknak köszönhetően nem mozdul meg, ha a gyermek nem tanul meg kiállni, megharcolni az álmaiért, felnőtt korában sem tud majd igazán mit kezdeni magával, amikor új lehetőségeket kínál az élet. Így hát az a helyzet, hogy ki kell mondanunk: aki nem tud játszani, nem életrevaló. Keresztény szempontból nézve sorsunk legfőbb játékszabályai a Názáreti Jézus életéből és ránk maradt történeteiből olvashatók ki. Ezeknek kulcs szavai a fair play, vagyis a tiszteletteljes egymásra figyelés, a megbocsátás, az irgalom, legfőképpen pedig minden jónak közös nevezője: a szeretet. Mint minden igazán jó játék esetében, az Istentől kinyilatkoztatott játékszabályok is komoly kihívást jelenthetnek számunkra, de ha nem csak a szabályokat tartjuk szem előtt, hanem csakugyan engedjük, hogy magukkal ragadjon a játék öröme, megélhetjük az élet valódi kiteljesedését. Az Isten által sugalmazott játék valódi célja ugyanis nem kevesebb, mint az örökkévalóság elérése.

Horváth Árpád SJ előszavából

Bővebben

Tartalom

RÁLÁTÁS
Horváth Árpád SJ
Örüljetek és ujjongjatok!
Ha megpróbáltatás ér, fel a fejjel: Isten megmutatja vigasztaló erejét

INTERJÚ
Hekler Melinda
„Hogy lehetett volna csak munkának tekinteni?”
Itthoni találkozás az On the Spot világjáró alkotópárosával

NAGY KÉRDÉS
Szőnyi Szilárd
Felvizezett katolicizmus?
Törésvonalak az egyházban Ferenc pápa reformtörekvései nyomán

ALAPGONDOLAT
Török Csaba
Maga az élet
Játszva tanuljuk vagy elfeledjük a létezést?

Déri Ágota
Játszd el az életed! – Csak ne vidd túlzásba!
A gamifikációtól a videojáték-függőségig

Meszeny Zita–Tábori Kálmán
Életre-halálra
Indiánok a fehéremberek között

Heidl György
Játék a betűkkel

JEZSUITA NYOLCAS
Radványi benedek
Meddig egészséges versengeni

FORRÁSOK
Patsch Ferenc SJ
„Vándorok és jövevények a földön”
Vázlatok a migráció biblikus teológiájához

Nemeshegyi Péter SJ
Zenei tréfa

Tornya Erika RSCJ
Vigyázat, hívat a király!
Középkori képek a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokban

ÉRTJÜK EGYMÁST?
Feledy Botond
Régi játszmák, új tétek
A globalizáció kihívásai

OTTHON
Dyekiss Virág
Játékos Teremtő – teremtő játék

Radványi Benedek
Élvezetes és tanulságos
Öt játék csoportalkalmakra

Déri Ágota
Eddz a Honvédban – számítógépen!
Az egyesület esport akadémiáján jártunk

László Dóra
Piszkos játékok
Tringer László az elismeréshez vezető kerülő utakról – és elkerülésükről

KULTÚRA
Tomcsányi László
Vallásháború vagy politikai sakkjátszma?
Négyszáz esztendeje tört ki a harmincéves háború

Hekler Melinda
Nézőtéri kilátások az új színházi évadban

Szigeti László
„Hál’ Istennek nem része a slágerbiznisznek…”
Beszélgetés Ferenczi Györggyel – nem csak zenéről

Tábori Kálmán
Egytől tízig
Tereza Worowskával


Bővebben