Willi Lambert SJ

A valóság szeretete

A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai

Leírás

Zaklatott korunkban egyre nagyobb igény jelentkezik az elcsendesedésre, az élet lényegét érintő valóságok átgondolására.

A kötet a lelki élet egyik nagy mesterét, Loyolai Szent Ignácot juttatja szóhoz. Életét az egyetemes gondolkodás, a mélységes bizalom Istenben, a „hit, mely szereti a világot” és az emberek iránti törődő szeretet jellemezte. E könyv több mint hatvan alapszó ismertetésével és kifejtésével teszi hozzáférhetővé Ignác gazdag tapasztalatát. Bemutatja a fogalmak eredetét, és értelmezi őket a mai ember számára. Alkalmas lehet napi elmélkedésre, segítséget nyújthat életünk alakításához, csoportbeszélgetések és lelkigyakorlatok alapjául szolgálhat.

„Örülnék, ha e könyv magyar fordítása segítene abban, hogy a lelkigyakor­latok, az ignáci lelkiség sok ember számára valóban lelki élménnyé válhas­son.” (Willi Lambert SJ)

Bővebben

A szerzőről

Willi Lambert SJ

1944-ben született. 1974-ben szentelték pappá. Tíz éven át volt a római Collegium Germanicum et Hungaricum spirituálisa. 1987 és 2000 között volt a Gemeinschaft Christlichen Lebens (Keresztény Élet Közössége) németországi egyházi asszisztense.  Számos könyv szerzője.


Bővebben