Gerdenio Sonny Manuel SJ

Élő cölibátus

A papság egészséges útjai

Leírás

Érzékeny, megfontolt, józan, ismeri a való életet, és mind a katolikus spiritualitás, mind a kortárs pszichológia szempontjából jól megalapozott. Az Élő cölibátus értékes forrásnak fog bizonyulni minden pap számára, aki szeretetteljes, cölebsz férfiként törekszik élni. A papi élet e fontos vonatkozásáról szóló könyvek igen gyakran figyelmen kívül hagyják a cölibátus pszichológiai dimenzióit, csak „áldozati” szempontból tekintve rá, vagy egy túlságosan elvont teológiára támaszkodva. De Sonny Manuel, aki régóta pap és hivatásos pszichológus, a cölebsz élet olyan képét fogalmazza meg, amely spirituális és gyakorlati felismeréseket egyaránt felkínál. Könyve az elsőéves szeminaristáktól a tapasztalt papokig bárki számára remek olvasmány.

(James Martin SJ)

Bővebben

Recenzió

Kevés olyan könyv van, aminek elolvasását minden papnak ajánlanék. Talán az utolsók: II. János Pál pápa: Ajándék és titok, valamint Joseph Ratzinger: A Názáreti Jézus három kötete. De mindenképpen ezek közé számít Manuel jezsuita atya tavaly magyarul is megjelent könyve.

Először is a közhangulat – valljuk meg még papi körökben is – cölibátus-ellenes. Van, aki árnyaltan, óvatosan beszél róla: nem való mindenkinek, a keleti és a nyugati gyakorlatot egyesíteni kellene; elegendő lenne, ha a szerzetesek és a püspökök élnének ebben az állapotban stb. Ez a könyv finom ellenállhatatlansággal visszatereli a papi gondolkodást a cölibátus nagy értékére, isteni adományára. Nem filozófiával, nem is valami elefántcsonttoronyba zárt dogmatikai meggondolásokkal, hanem a realitással, a mai ember pszicho-szomatikus valóságtudatával. Valami hallatlan eleganciával, őszinteséggel és magabiztossággal úgy tudja tárgyalni, hogy az magával ragad, elbűvöl és vonzóvá tesz. Ez a tanulmány úgy szembesít a valósággal, hogy szembesít önmagunkkal, megvilágosítja a rejtekeket, ragyogó napfénybe állítja a pap pszichoszexuális érettségét és nyíltan beszél a kísértésekről, a határokról, az útról, amelyen előre és felfelé lehet haladni.

A könyv nagy felfedezése a cölibátus öt útja: 1. Éljünk Isten és legmélyebb vágyaink közelében; 2. Teremtsünk mély személyes kapcsolatokat és támogató közösségeket; 3. Kérjünk szeretetet, törődjünk másokkal, és törekedjünk az elkülönülésre is; 4. Küzdjünk meg a stresszel, és ismerjük fel a destruktív magatartásmintákat; 5. Ünnepeljük meg a szentet! Tulajdonképpen a 176 oldalas (egyáltalán nem terjedelmes) könyv ezen öt pontnak a kidolgozása. A pap szerző avatottan egyesíti a keresztény spiritualitást a modern pszichológia eredményeivel; nem „áldozati” szempontból tárgyalja a papi nőtlenség kérdését, hanem olyan lehetőségként, amely egyszerre vezet közel Istenhez és ad teljes terepet a felebaráti szolgálatra. Nagyon jók a sötétebb keretbe foglalt személyes tanúságtételek, szinte mindegyik egy-egy paptípust állít elénk. Ezek a személyes vallomások nem bántóak, nem vájkálóak, nem szenzációéhesek, hanem valóságosak, igazak. Ezek mind segítenek a fejlődésben, az előrehaladásban. A teljességgel Istennek adott élet titok, egy egész életen át tanuljuk, mélyedünk el benne.

A korábbi magyar jezsuita tartományfőnök, P. Forrai Tamás SJ kedves ajánlólevéllel megküldte a könyvet minden magyar papnak és szerzetesnek karácsonyi ajándékul. Nagyszerű gesztus! Ez egy olyan ajándék, amit – igen – egy speciális karakterrel rendelkező szerzetesrend tud csak letenni az Egyház asztalára. A provinciális megértette az idők jelét és megtette: köszönet érte minden pap, kispap, teológus és a papság iránt elkötelezett olvasó nevében! Valóban, a könyv kísérője lehet egy papi lelkigyakorlatnak (erre szolgálnak az ún. önvizsgálati kérdések minden fejezet után), akár magányosan, akár közösségben végezve. Magával viheti egy lelkipásztor a nyári vakációjára, kézbe veheti egy papságra készülő fiatalember szemináriumba, szerzetesházba lépése előtt. Tükör a könyv és jó értelemben vett mankó, kísérő segédkönyv. Bárcsak – ahogy a szerző kívánja – „magatokra ismernétek a könyv lapjain” és minden érintettet megerősítene elkötelezettségében!

Pákozdi István
tanszékvezető főiskolai tanár


Bővebben

A szerzőről

Gerdenio Sonny Manuel SJ

Pszichológus, a San Francisco-i Egyetem professzora és a Szent Ignác Intézet igazgatója.
Kutatási területei a megküzdés a stresszel és a traumatikus életeseményekkel; illetve a pszichológia viszonya a hittel és a vallásos élettel.
A kaliforniai jezsuita provincia oktatási prefektusa és felsőoktatási asszisztense.

 

 


Bővebben