Embertárs 2011/2. (digitális)

Értékválasztások

Leírás

Nemeshegyi Péter SJ
Nemes Ödön SJ emlékezete

Tomka Miklós
Osztrák–magyar különbözőségek
– az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi adatai szerint

Szabó Ildikó
A strukturális erőszak
– jelensége és „átírásának” lehetőségei

Bányai Miklós
A személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben
– pasztorális szempontok

Guba András Sch. P.
A férfibeavatás szakrális megjelenése
– a jászói premontrei templomban

Bartl Ágnes
Mit értékelnek a magyarok?
Legfrissebb ismereteink a magyar társadalom értékrendjéről (recenzió)

Bővebben