Embertárs 2011/4. (digitális)

Hit, élet – veszélyek közt

Leírás

Simon Attila
Az atyák bűnét a fiakon…
Elvált szülők pubertáskorú gyermekeinek lelkigondozása keresztény iskolában

Frank Lasogga
Vészhelyzeti lelkigondozók
Elmélet és gyakorlat Németországban

Németh Dávid
Egyházi segítőfoglalkozásúak és a kiégés

Gyarmathy-Bencze Boróka
Bűn, betegség, pszichoszomatika
– a Zsoltárok könyvében

Bányai Miklós
Pasztorális segítői viszonyulás a börtönben

Zsóri-Ments Orsolya
Serdülők istentisztelete
Lelkigondozói szempontok a gyakorlatban

Tornay Krisztina
Közelítések a női spiritualitás feltárásához
Személyiségfejlődés-modell egy ikonográfiai vizsgálat alapján

Gergely Zsolt
A hitrendszer és az élettel való elégedettség

Bővebben