Embertárs 2013/1. (digitális)

Találkozások, drámai helyzetek

Leírás

Nyáry Péter – Sarkady Kamilla
Beköszöntő

Nyáry Péter – Pásztor Antal
Szöveg és módszer
Találkozás önmagunkkal – találkozás a Bibliával

Sarkady Kamilla
Halászból kőszikla
Önismeret a bibliodráma-vezetővé válás folyamatában

Hubainé Muzsnai Márta
A vallásos élmény megjelenése bibliodráma-csoportokban

Vadász Márta
A személyes istenkép felé
Bibliodráma kamaszokkal

Sarkady Kamilla
Jézus gyógyító csodái

Nyáry Péter
Angyalok a bibliodráma színpadán

Kulcsár Apollónia
Értékek ötvözése
Bibliodráma a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok vonzásában

Mézes Zsolt László
A vallásos tapasztalás terei
A Láthatatlan Színház és a bibliodráma kapcsolódásai

Marlok Zsuzsa – Sarkady Kamilla
Egy kép többet mond, mint ezer szó…
Bibliai tárgyú festmények alkalmazása a bibliodrámában és a pszichodrámában

Nyáry Péter
A csöndek barátja volt…
Emléksorok Eisenbarth Krisztáról

Szigeti László
És az ige tetté lesz…
Beszélgetés Eisenbarth Krisztinával

Vörös Károly
A Biblia értelmezése – itt és most (recenzió)

A bibliodráma magyar nyelvű irodalma
Könyvek, tanulmányok, cikkek – 1990–2012

Fodor János
Megoldásra váró helyzet
A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról

Bővebben