Embertárs 2013/2. (digitális)

Sokszínű élet – Tomcsányi Teodóra köszöntése

Leírás

Jelenits István
Kedves Dóra!

Albert-Lőrincz Enikő
Köszönet egy hiteles életért
Tomcsányi Teodóra az erdélyi pszichológiai kultúra szolgálatában

Csáky-Pallavicini Zsófia
Egyéni lelkigondozás csoportos hitoktatással negyven percben
Egy valláspedagógiai témakísérő műhely tanulságai

Debrecenyi Károly István
A forrásoktól az imazsámolyig
A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének lelkigondozói szemlélete és képzési modellje

Fruttus István Levente
Diakónia és/vagy szociális munka?

Hofher József SJ
Cigánypasztorációs kompendium

Földvári Mónika
A liturgikus körtáncok hatásairól

Asztalos Bernadett
Gyermeknevelés Nádasdy Tamás udvarában

Kováts Antal
A hazától távol – otthon
Magyarországon élő svájciak identitáshordozói

Tomcsányi Teodóra konferencia-előadásai – 1985–2013

Tomcsányi Teodóra és Csáky-Pallavicini Roger közös publikációinak bibliográfiája – 1989–2013

Bővebben