Embertárs 2013/3. (digitális)

Gyökössy Endre évszázadában

Leírás

Zsengellér József
Lelkipásztor és pszichológus
Rövid életrajzi portré

Kocsev Miklós
Gyökössy Endre parakletikus lelkigondozása
– az európai pasztorálpszichológia tükrében

Kaszó Gyula
Nyitottan a transzcendensre?
C. G. Jung pszichológiájának vizsgálata

Németh Dávid
Jung hatása a pasztorálpszichológiára
XX. századi körkép

Tóth János
A lélekápolás forrásánál
Lelkigondozás és spiritualitás

Pál Ferenc
Önmeghaladás, életcélok, jóllét
A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései

Négyesi Adrienn
Gyökössy Endre és a meditáció

Szarka Miklós
A mai házasság-lelkigondozás
Theodor Bovet és Gyökössy Endre munkássága fényében

Karsay Eszter
Lelkigondozás a gyülekezetben

Steinbach József
Lelkigondozói mozzanatok
Farkas József igehirdetéseiben

Tésenyi Timea – Joób Máté
Szerep-erőforrások a segítőszakmában

Hogy jól érezzük magunkat szerepeinkben
Kerekasztal-beszélgetés

Siba-Rohn Hilda – Siba Balázs
Élettörténetek találkozása
A biográfiai munka jelentősége a közösségépítésben

Bővebben