Embertárs 2015/1. (digitális)

Közelítések

Leírás

BODÓ SÁRA
Igehirdetés, lelkigondozás, tanítás…
– A lelkészi szolgálat súlypontjai a mai magyar keresztény közösségekben

SITKU TIBOR
Fowler hitfejlõdési elméletének szerepe az igehirdetés befogadásában

TELEK PÉTER PÁL
Igen a nemekre
– Férfi-női identitás és iskolai nevelés

PILINSZKI ATTILA – JÁRAY MÁRTON
A párkapcsolati konfliktus és konfliktuskezelés mint függõ és független változó

KÁLY-KULLAI KÁROLY
Forgácsok – Vázlatok a szerhasználat és spiritualitás témaköréből

DEME TAMÁS
Henri Boulad értelmezése, avagy Isten és az ember anatómiája

HEINEMANN ILDIKÓ
Keressünk új formákat?! – Önsegítő körök lehetősége a gyülekezetben

PANETH GÁBOR
Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában (recenzió)

Bővebben