Embertárs 2019/1. (digitális)

Mert ránk bízták őket

Leírás

„Gyakran felmerül kérdésként, hogyan egyeztethető össze a pozitív jelző a fegyelmezéssel. Ez valami új, amerikai, a gyerekre mindent ráhagyó és mindent megengedő szemlélet? Erről koránt sincs szó. Amikor Nelsen elkezdett dolgozni gyermeknevelési koncepcióján, tudatosan álasztotta a pozitív fegyelmezés, angolul »positive discipline« elnevezést. Az angol discipline kifejezés a latin disciplina szóból ered, melynek eredeti jelentése: nevelés, oktatás, tanítás. A discipline szó eredeti jelentéstartalmához való visszatérés híven tükrözi azt, hogy a pozitív fegyelmezés  szemléletét alkalmazó pedagógusra a támogató, bátorító, készségfejlesztő attitűd jellemző.”
Horváthné S. Adrienn – Báncs-Szendrődi Szilvia

„A szexuális nevelés talán sosem volt egyszerű feladat. […] De még felnőtt, érett emberként, akár stabil párkapcsolatban élve is hányan küzdenek a szexualitás állította különböző kihívásokkal. A körülöttünk lévő világ finoman szólva heterogén normákat, értékeket, mintákat közvetít a párkapcsolatok és a szexualitás terén. Ez sem könnyíti meg ma a serdülők, fiatalok (és nevelőik) helyzetét, nem beszélve az internet adta lehetőségekről, amelyek ezen a területen is komoly kihívásokat jelentenek. Túl fontos azonban ez a téma, hogysem lemondhatnánk arról, hogy tudatos nevelésünk részévé tegyük.”
Semsey Gábor

„A tanoda hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó »intézmény«, amely maga is hátrányos helyzetűnek nevezhető. Nehezen szorítható be intézményi kategóriába, ezért nehezen is intézményesül. Talán ez az egyik nagy szerencséje. Hiszen az egyik legnagyobb erőssége, kincse, hogy képes reagálni a helyi sajátosságokra. Ez persze hangzatos meghatározás. De valami olyasmit jelent, hogy ha kell, fémkonténerben, földes szobában vagy árokparton is foglalkozik a tanodai pedagógus a gyerekkel. Ott, ahol lehetőség van, és amikor valódi szükség van rá.”
Gyurkáné Molnár Éva

Bővebben

Tartalom

CSÓKAY LÁSZLÓ
Röviden gyermekvédelemről – pedagógusoknak

SÜKI-SZÍJJÁRTÓ SZILVIA – LÁDONYI ZSUZSANNA
Az újra bevezetett iskolai szociális munkáról

HORVÁTHNÉ S. ADRIENN – BÁNCS-SZENDRŐDI SZILVIA
Pozitív fegyelmezés az iskolában – Tiszteletteljes kapcsolatok és elfogadó légkör a tanteremben

SEMSEY GÁBOR
„Édesanyám, huncutok az ácsok” – A szexuális nevelés helyzete Magyarországon

VOTISKY VIKTÓRIA ANNA
Biztonság az online térben – A közösségi média használatának oktatása egy gyermekotthonban

GYURKÁNÉ MOLNÁR ÉVA
Az egyházi szociálpedagógiai hálózat és a gyermekvédelem
– A tanodák szerepe a cigánypasztorációban

SOMOS INÉTÉSENYI TIMEA – BINZBERGER ÁKOS OSB –
SZÜCSNÉ VILLÁNYI RITA – CSERTÁN KÁROLY
Biztonságos iskola – A Pannonhalmi Bencés Gimnázium védelmi csoportja

TELEK PÉTER PÁL
Egyéni kísérés, csoportos támogatás – Kezdemények és újfajta tapasztalatok a kecskeméti Piarista Iskolában


Bővebben