Embertárs 2019/4.

A segítés körei

Leírás

„A […] bemutatott Schindler-féle modell is egy megközelítési mód a sok közül, amelynek segítségével jobban megérthetjük a csoportban tapasztalható jelenségeket. E modell sajátossága a csoportban spontán módon kialakuló rangdinamikai szerepek – az alfa, béta, gamma és ómega – rendszerszemléletű leírása, a peremre kerültek viselkedésének pozitív értelmezése és a formális vezető rendszer részeként való értelmezése. A modell segítséget nyújthat egy adott csoport (közösség, osztály, család stb.) tagjai csoportban betöltött szerepének és viselkedésének megértésében, a csoport fejlődési irányának meghatározásában és a csoportvezetői beavatkozások megtervezésében, adott esetben a peremre szorultak segítésének és integrálásának megtervezésében is.”

Török Gábor Pál – Marlok Zsuzsa

„Gyakori tapasztalatom a gyermekkórházban, ahol dolgozom, hogy a szülők a súlyos állapotú gyermekük minden apró rezdülését pozitívan értékelik, fejlődésnek látják. Reménykednek. Ezzel szemben az orvosok sokszor negatívan ítélik meg ezeket a megnyilvánulásokat, hamis reménynek gondolják, ami csak nehezíti a családdal való kommunikációt, közös munkát. Tegyük hozzá, részben joggal. Mert van olyan helyzet, amikor a szülő ragaszkodása az általa felállított pozitív diagnózishoz megakasztja azt a belső, lelki folyamatot, amely az új helyzettel való megküzdésben előrevinné. Ugyanakkor kórházlelkészként, lelkigondozóként arra szeretnék rámutatni, hogy van a reménységnek egy olyan szélesebb dimenziója, tágas tere, amely nagyban segítheti a szülőket a gyermekük súlyos betegsége által kiváltott helyzettel való megküzdésben és a továbblépésben.”

Dominiák Zsolt

„Gyülekezeti közösségeinkben néha akciószerűen nekibuzdulunk, hogy segítjük egymást valóban kegyes életet élni, és negyven napig együtt böjtölünk, vagy együtt olvasunk egy könyvet két hónapig, kilencven napig közösen imádkozunk, vagy három év alatt elolvassuk az egész Bibliát. Tapasztalatom szerint a forradalmi nekibuzdulások rövid távon működnek, de hetek elteltével előfordul, hogy inkább csak csalódottság és rossz lelkiismeret marad a be nem vált remények és be nem váltott ígéretek nyomában. James K. A. Smith írja, hogy talán túl gyakran keressük Istent a különlegességben, pedig ő azt ígérte, hogy mindennap velünk lesz, még a hétköznapi hétköznapokban is. Vajon mit jelenthet Isten tisztelete hétfőtől szombatig? Ebben a tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy protestáns teológiai szempontból vizsgáljam meg a szokások kialakulásának lelki folyamatait…”

Siba Balázs

Bővebben

Tartalom

Török Gábor Pál – Marlok Zsuzsa
A peremhelyzet értéke
Egy csoportdinamikai modell alkalmazása a segítőkapcsolatokban

Dominiák Zsolt
A reménység terében
Az orvosi és a szülői diagnózis lelkigondozói szemmel

Giovanni Cucci SJ
A cyberszex
A legfiatalabb korosztályok nevelése

Siba Balázs
Útikalauz otthonra
Szempontok a protestáns spiritualitás megéléséhez a mindennapokban

Várallyay Johanna
Elfogadlak-klub
Középiskolás diákok önismeretének elmélyítése az autizmussal élő gyermekek elfogadásán keresztül

Szarka Attila
A taburól
Gondolatok, élmények, történetek

Lucien Aimé Duval SJ
A gyermek, aki a holddal játszott
Fordította: Kiss Gabriella

„Én ölök, ő ölel”
Németh Dávid pasztorálpszichológia-professzor az oázis egyházról
(Kiss Péter)

Az Embertárs könyvespolca – nem csak lelkigondozóknak
A Lélek vezetését keresve
Joób Máté


Bővebben