Embertárs 2021/1

Forrás, fejlesztés, megújulás

Leírás

„Énképünket és önértékelésünket gyakran a külső elvárások hatásának engedelmeskedve alakítjuk ki. Az egészséges énképhez nélkülözhetetlen testi és szellemi hiányosságaink elfogadása, melyhez a megfelelő értelmezési keretre van szükségünk. Az esszé a Biblia tanításán és keresztyén olvasatán keresztül kínál tájékozódást e keret megrajzolásához.”

Siba Balázs
„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…”
Énkép és éntudat keresztyén szemmel

 

„A cikk röviden vázolja a Természetes Közösségfejlődés (Natural Church Development, NCD) alapelveit és működését; azt a módot, ahogyan egy keresztény közösség minőségi növekedését támogatni tudja. Ezt követően egy online kísérés tükrében ismerteti egy közösség fejlődési folyamatát, és rámutat, milyen gyümölcsöket terem a lassú, kitartó fejlődés egy katolikus plébánia életében.”

Süvegesné Rudan Margit- Süveges Gergő
Az egyház változása és a közösségek reménye
 Esetleírás egy közösségfejlődést szolgáló NCD-folyamatról

 

„A szerző közel két éven keresztül egy háziorvosi praxisközösség pályázatában vett részt mentálhigiénés szakemberként. Írásában az e projekt során felmerült kérdésekkel, kihívásokkal és szakmai tapasztalatokkal ismerteti meg az olvasót. Kitekintést ad a praxisközösség formálódására és saját munkájának strukturális kérdéseire, illetve részletesebben megismertet két fő tevékenységi körével: a szupervízióval és az egyéni segítő beszélgetéssel.”

Csányi  Katalin
Közösségben gyógyítunk
– Háziorvosi praxisközösségben szerzett tapasztalataim mentálhigiénés szakemberkén

 

„A KétIgen Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy párok olyan készségeket és kapcsolathigiénés ismereteket sajátítsanak el, amelyek segítik őket a párkapcsolat erőforrásainak felfedezésében és a későbbi nehézségekkel való megküzdésben. A tanulmány ismerteti az alapítvány által működtetett műhelyek létrehozásának feltételeit a mögöttük álló kutatásoktól a gyakorlati megvalósulásig. Betekintést nyújt a résztvevők tapasztalataiba, és a további terveket és lehetőségeket is felvázolja.”

Kigyóssy Örs – Kigyóssy-Bózsó Andrea
KétIgen Alapítvány
– Egy párkapcsolati készségeket fejlesztő műhelysorozat
kidolgozása és tapasztalatai

 

„A mentálhigiénés szemléletű tanárok nemcsak tanítanak, hanem segíthetnek a diákok személyiségének formálódásában is, amelyet befolyásolnak – építhetnek és torzíthatnak – a kortársaiktól kapott minták és a környezet. Van lehetőség az iskolai közegben a serdülők mellé állni önismereti küzdelmeikben, felnőtté válásukban. Például a kamasz lányok mellé, akiknek az életében a nővé válás nagy energiákat szabadít fel. Az írás bemutatja, hogy a serdülők általában milyen nehézségekkel küzdenek, majd beszámol egy iskolai önismereti tréningről, melynek célja a fejlődő lányok személyiségének megerősödése volt.”

Kotschyné Bellosevich Anna
Női erőforrásaink
– Önismereti tréning kamasz lányoknak

 

„Nemrégiben jelent meg a Magyar LMBT Szövetség kiadásában amerikai jezsuita rendtársunk, James Martin könyve Hidakat építünk – Hogyan alakíthat ki a katolikus egyház és az LMBT-közösség tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel teli kapcsolatot? címmel. Martin atya a párbeszédre, az imádságra és a szolgálatra hívja meg olvasóit. Célja, hogy hozzá – járuljon az intézményes egyház és az LMBT-közösség kapcsolatának javulásához. Jezsuita papként szeretném megosztani gondolataimat, amelyek e könyv olvastán felmerültek bennem, valamint Ferenc pápa néhány talán kevéssé ismert gesztusára és kijelentésére is felhívom a figyelmet. Számos pontban egyetértek rendtársam meglátásaival, de vannak olyanok is, amelyek komolyan kérdőjelesek számomra; illetve akad néhány szempont, amelyre Martin atya nem tér ki, mégis úgy gondolom, hozzátartozik a teljes képhez.”

Koronkai Zoltán SJ
Egyetértés és kérdőjelek
– Gondolatok James Martin SJ Hidakat építünk című könyvéről

 

„Negyvenkét éves vagyok, tizenhat éve pap. Másfél éve az állandósuló konfliktusok zsákutcába juttatták az életemet. Komoly figyelmeztetést kaptam, hogy dolgoznom kell magamon.” „Örökfogadalmas szerzetes vagyok, éppen húsz éve tettem örökfogadalmat. Megfáradtam a munkámban és a szerzeteséletemben. Ebben a helyzetben mentem el a lelkigyakorlatra.” „A harmadik naptól kezdve olybá tűnt nekem, mintha tulajdonképpen »mézesheteken« lennék az Úrral.” „Visszaemlékezve hivatásom kezdeteire, megerősödött bennem az »első szerelem«.” „Három csodálatos hét ajándékba az Istentől. Olyan valóság, ahol a természetfeletti és a természetes együtt munkálkodását szavakba foglalni… hát elég nehéz. Olyan fantasztikus program, amilyet sehol máshol nem tapasztaltam.” „A programra visszatekintve a következő szavak jutnak eszembe: tágasság, friss levegő, perspektívaváltás, szépség, szabadság, lehetőség, új élet.”

„Maga az élet”
Beszélgetés a hivatások megújulását szolgáló
Kairosz programról (Kiss Péter)

 

„Időnként újra kell kezdeni. Előfordulhat, hogy egyszer csak bizonytalanná válik, ami addig egyértelmű volt. Azt hisszük, menni fog erőből, de hamarosan kiderül, hogy mélyebb gyökerű a baj. Lelkesedünk egy ügyért, és szívesen szolgálnánk továbbra is, de rémesen fáradtnak és viharvertnek érezzük magunkat. Válságba kerültünk. Az első reakciónk a pánik, pedig talán egy új lehetőség küszöbén állunk. Többet kaphatunk, mint amennyit veszítünk.”

„A magánakciók ideje véget ért”
– Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetes, korábbi egyházmegyés pap a hivatás mélyüléséről (Kiss Péter)

Bővebben

Tartalom

Siba Balázs
„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…”
– Énkép és éntudat keresztyén szemmel

Süvegesné Rudan Margit- Süveges Gergő
Az egyház változása és a közösségek reménye
– Esetleírás egy közösségfejlődést szolgáló NCD-folyamatról

Csányi  Katalin
Közösségben gyógyítunk
– Háziorvosi praxisközösségben szerzett tapasztalataim mentálhigiénés szakemberként

Kigyóssy Örs – Kigyóssy-Bózsó Andrea
KétIgen Alapítvány
– Egy párkapcsolati készségeket fejlesztő műhelysorozat
kidolgozása és tapasztalatai

Kotschyné Bellosevich Anna
Női erőforrásaink
– Önismereti tréning kamasz lányoknak

Szarka Attila
Útkeresők
– Merre tovább, gyermekvédelem?

Koronkai Zoltán SJ
Egyetértés és kérdőjelek
– Gondolatok James Martin SJ Hidakat építünk című könyvéről

„Maga az élet”
Beszélgetés a hivatások megújulását szolgáló
Kairosz programról (Kiss Péter)

„A magánakciók ideje véget ért”
– Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetes, korábbi egyházmegyés pap a hivatás mélyüléséről (Kiss Péter)


Bővebben