Embertárs 2021/2

Bántalmazók és bántalmazottak

Leírás

Bántalmazók és bántalmazottak

„Bár ez az írás a probléma rendszerszintű vonatkozására helyezi a hangsúlyt,
nem veszhet homályba az az alapvetőbb, emberi vagy pontosabban embertelen
perspektíva, melyről az áldozatok beszámolói árulkodnak: az empátia, a megértés
és a támogatás hiánya az egyházi vezetők részéről, mely a legkülönfélébb
helyeken és helyzetekben ismétlődik meg. Az áldozatokkal szemben megnyilvánuló
érzéketlenség feltűnő hiányosság. Más történelmi helyzetekhez hasonlóan
– de nem azonos módon – most is fel kell tenni a kérdést egyházi körben, hogy
milyen gondolkodásbeli és teológiai korlátok, milyen kulturális formák és szervezeti
eljárásmódok tették lehetővé vagy segítették elő ezt a vak állapotot. E me cha –
niz musokat le kell csupaszítani, hogy felülvizsgálhatók legyenek. Másrészt nem
szabad alábecsülni a nehézségeket, melyek abból a kihívásból fakadnak, hogy az
áldozatok érdekeit helyezzük a figyelem középpontjába a legkülönfélébb döntések
esetén, melyeket egy összetett állam- és egyházpolitikai valóságon belül kell javasolni
és végrehajtani.”
Carlos Schickendantz

„A szexuális gyermekbántalmazás viselkedés, és nem diagnózis. Hasznos lehet
egy analógiát alkalmaznunk. Egy gyilkosság elkövetése szintén viselkedés, nem
pedig diagnózis. Ha valakinek be kellene azonosítania száz gyilkost, sok különböző
okot találna, amely miatt azok százan elkövették a bűncselekményt. Különféle
kórmeghatározásai lennének a gyilkosok e heterogén csoportjának. Hasonlóképpen
számos különböző ok vezethet arra valakit, hogy szexuálisan bántalmazzon
kiskorúakat.
Azonban ha valaki tanulmányozni kezdené a száz gyilkost, valószínű, hogy
különböző csoportokat vagy altípusokat találna közöttük. Hasonló a helyzet
a kiskorúakat szexuálisan bántalmazók esetében.
Fontos ezt tudni? Feltétlenül. A kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális viszszaélés
szörnyű bűncselekmény és vétek, s fontos, hogy megismerjük e bántalmazó
viselkedés gyökereit. Hogyan tudnánk megállítani azt, amit nem értünk? Minél
jobban értjük a különböző típusokat és így az elkövetők különböző dinamikáit,
annál inkább képesek leszünk hatékonyabb megelőzési és kezelési stratégiákat
életbe léptetni.”
Stephen J. Rossetti

„Az utóbbi években a Magyar Katolikus Egyházban is több helyen nagyszerű kezdeményezések,
tevékenységek zajlanak a gyermekek és a sérülékeny felnőttek
védelmében, és ezek közösek abban, hogy a gyermekbántalmazási ügyek apropóján,
de proaktívan, előretekintve és előre gondolkodva fordultak a témához. 2020
januárjában a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciái Irodájának keretében
is egy ilyen kezdeményezés indult. A gyermekvédelmi vonatkozású ügyekkel
kapcsolatban érzett felelősség indította arra az elöljárókat, hogy közös gondolkozást,
tervezést kezdeményezzenek ezen a téren. Szerzeteseket és különböző
területeken tevékenykedő szakembereket hívtak meg e munkába, hogy a szerzetesrendek
együttműködését erősítve és a civil szakemberek tapasztalatait bevonva
kezdődjék a tervezés. A szerzetesi iroda munkatársaként ennek a tervezésnek lettem
koordinátora.
Először is időt akartunk szánni a gondolkodásra, így munkánk kezdetén azt a cél
tűztük magunk elé, hogy közösen tervet, stratégiát alkotunk, megnézve, hol látjuk
a gyermekvédelem területén a legnagyobb igényeket, az együttműködés lehetőségeit,
és milyen célokat szeretnénk megvalósítani a belátható jövőben.”
Rudan Mária

Bővebben

Tartalom

Carlos Schickendantz
Az egyház teológiai-kulturális modelljének intézményi kudarca
A visszaélési válság rendszerszintű tényezői
Barry O’Sullivan
Magabiztosan a nehéz beszélgetésekben
A tabutémák feltárásának szükségessége, különös tekintettel a szexuális gyermekbántalmazásokra
Shasha Kleinsorge – Therese Cirner – Karen Klein Villa
Papi szexuális visszaélések
Miért kell még mindig beszélnünk róluk?
Stephen J. Rossetti
A szexuális bántalmazás dinamikája
James A. Flavin
A határsértés kockázata és megelőzése a papok és szerzetesek körében
Brendan Geary FMS
Szempontok a szexuális gyermekbántalmazást elkövető egyházi személyek jobb megértéséhez
Búza Judit
Elfogadó jelenlét nehéz helyzetekben
Gondolatok a bántalmazók lelkigondozásáról
Rudan Mária
Az emberi méltóság stratégiája szerzetesi együttműködésben


Bővebben