Embertárs 2021/3

Karbantartott kapcsolatok

Leírás

Karbantartott kapcsolatok

„A segítőkapcsolati munka célja, hogy a változás a kliens erőforrásainak
mozgósításával induljon el. A rendszer megjelenítése is ennek az erőforráskeresésnek
a része, melynek során a térben láthatóvá vált kapcsolati kép
segíti az önfeltárást. Az alkotómunka második nyelvként támogatja, kiegészíti
a verbalitást, így a kliens és segítője számára is érthetőbbé és hozzáférhetőbbé
teszi a kapcsolati problémát. A megkettőzött világ, a külsővé tett
belső kép és a szerepcsere eszköze sajátos lehetőséget teremt arra, hogy
a segítő és kliense együtt induljanak el a rendszer tagjai egyéni élethelyzetének
és a kapcsolati dinamikáknak az átélése felé. Ez új felismeréseket és
más szintű megértést hozhat, feloldhatja azokat az érzelmi blokádokat,
amelyek a konfliktusban ellehetetlenítik egymás szempontjainak figyelembevételét,
a közös megoldáskeresést. A belépés és átélés után a kapcsolati
kép kívülről való szemlélése, majd a címadás a rendszerre, összefüggéseire,
a dinamikákra való rálátást és a perspektívaváltást segíti elő a kliensben.”
Marlok Zsuzsa – Török Gábor Pál

„Az elmúlt évtizedek szakirodalma alaposan foglalkozott az életközép lélektani
összefüggéseivel. Néhány kérdés azonban nyitott maradt, feltételezhetően
azért is, mert eddig nem vagy esetleg nehezen mérhető jelenségekre irányul.
Így lelkigondozói és más segítői perspektívában tovább feszegethető
a spiritualitásban rejlő, főként metafizikai vonatkozás. Mégpedig az, hogy
a vizsgált életfordulón általában csakugyan megtörténik-e a szembesülés az
elkerülhetetlen elmúlással, illetve hogy ennek a félelemmel is járó tapasztalatnak
lesznek-e olyan következményei, amelyek felülírják az emberben
mindazt, ami a végső célra irányul. Tudatára ébred-e egyfajta felkészülés
szükségének, amely földi léte elengedését, a majdani búcsút vetíti előre, és
hozza számára gondolati közelségbe, vagy a félelem uralma alatt kétségbeesik,
zavarodottan kapkod, káoszban találja magát?”
Sipos Zsolt

„Nem akartam elindítani ezt a csoportot, de ma már hálás vagyok érte.
Féltem, hogy milyen lesz, ha újra elkezdek a múltammal foglalkozni, és
ezért azt gondoltam, nem állok készen arra, hogy egy ilyen csoportot vezessek.
De imádságban és számos ember támogatása által Isten sok biztatást
adott. […] Miközben azt kutattam, mekkora szükség lehet az ilyenfajta
segítségre, világossá vált, hogy jelentős számban vannak közöttünk bántalmazást
túlélő férfiak, akik hasonló traumát éltek át, mint a nők, hasonló
következményekkel. Bár főleg nők fejlesztették ki, és elsősorban nők számára,
a TIG pszichoedukációs önsegítőcsoport-modell minden további nélkül
alkalmazható férfiak körében is, ha szükséges, akár az online térben is.
Sőt, az egyetlen téma, amelyet kifejezetten a férfiak számára hoztam be,
a férfiasság volt, és azzal kapcsolatban történtek a legnagyobb konfliktusok,
elakadások.”
Aaron C. Stevens

Bővebben

Tartalom

Joób Máté – Jáki Zsuzsanna – Jaray Márton – Papp Zsuzsanna Katalin – Török Gábor Pál
A mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozói továbbképzés alapvető pasztorálpszichológiai szempontjai

Ulrike Wagner -Rau
Lelkigondozás a házasság és a párkapcsolat kontextusában

Šindylková Zsófia
Családok kihívásai a XXI. században – Egy friss tanulmány eredményei

Marlok Zsuzsa – Török Gábor Pál
Kapcsolatrendszerek megjelenítése – Pszichodramatikus rendszerállítás segítőbeszélgetésekben

Sipos Zsolt
Az életközép dilemmái – Krízis, átmenet vagy szembesülés az elmúlással?

Aaron C. Stevens
Ép(p)en férfiak – Bántalmazások férfi áldozatainak önsegítő csoportja

Pilinszki Attila – Bulyáki Tünde – Goldmann Róbert – Krémer András – Ráczné Németh Teodóra – Rákóczy Zsuzsanna
Mediáció a szociális és gyermekjóléti alapellátásokban – A mediátorok és a közvetítői eljárás jellemzői, a mediáció módszerének ismertsége


Bővebben