Embertárs 2021/4 (digitális)

Lélekemelő élmények

Bővebben

Recenzió

Proppszt Eszter
Művészet kívül és belül – művészet a mentálhigiénében

Váradi-Kusztos Györgyi
„Nem akartam mást írni, mint amit tudok”
– A kreatív írás mentálhigiénés önsegítő szerepe pedagógusoknál

Holger Pyrka
Kreatív írás a lelkigondozásban
– Esetleírások – következtetések – kitekintés

Marion Knutz-Kempendorf
A szimbolizáció mint az öngondoskodás útja
– Egy lelkigondozó beszámolója tapasztalatairól

Nacsa Jánosné Dömötör Ildikó
„Életre lehelem testem-lelkem”
– A személyes hang szerepe a lélek gondozásában

Komárik Sándor
A saját működőképességével felruházott ember
– Gondolatok és tapasztalatok az alkalmazott drámáról

„Kisimul a zaklatottság”
– Csókási Anna a táncmeditációról
(Kiss Péter)

Szarka Attila
A szupervizor munkaruhája

Sipos Zsolt
Életünk válságai, spiritualitásunk fejlődése
– Lehetséges választások földi utunk elágazásainál


Bővebben