Embertárs 2022/2 (digitális)

Lélekbarát pedagógia

Leírás

Megjelent az Embertárs legújabb száma, melynek írásai nagyon különböző nevelési helyzetek, illetve a pedagógusi hivatás mentálhigiénés és lelkigondozói szempontjairól, lehetőségeiről szólnak.

 

„Élsz a lehetőséggel?
Írásomban a Paul M. Zulehner által megalapozott pasztorálteológiai szemlélet hármas alappilléréből
kiindulva próbálom felvázolni az iskola mint intézmény kínálta lelkipásztori lehetőségeket.
Ennek első lépése a lelkipásztor fogalmának meghatározása, mégpedig a hitátadás,
vagyis a titokba való bevezetés (misztagógia) szempontjából. Az iskola kínálta pasztorális
lehetőségek sajátos kihívásai formálják a misztagogikus lelkipásztor jellemzőit, amelyeket
érintek a tanulmány további részében. Ezután egy Fritz Oser által említett példa segítségével
fogalmazom meg azokat az elveket, amelyek az iskolai lelkipásztori tevékenység vezérfonalává
lehetnek annak érdekében, hogy a hit továbbadói a Ferenc pápa által említett „emberség –
szakértőkké” váljanak az iskolában is.”

Midling Andrea
Pasztorális helyzetek az iskolában

„Hogyan lesz világiból keresztény gimnázium? Hogyan válik egy hittanár lelkigondozóvá?
Hogyan lehet követni a világ változását a hitoktatásban? Ezekre a kérdésekre keresem
a választ írásomban. Hat év tapasztalatát összegeztem (de a hitoktatásban eltöltött korábbi
húsz esztendőre szintén szükség volt hozzá), átgondolva azt is, mit jelent kereszténynek lenni.
Ma már nem kell átutazni a fél világot, hogy misszióba menjünk. Itt van az orrunk előtt, csak
fel kell vállalni és bele kell állni. Persze ezt megvalósítani nagyon nehéz.”

Barsi Ildikó
Hittanárból lelkigondozó
Egy világi gimnázium keresztény iskolává válásának rögös útján

„A hittanoktatás során is kialakulhatnak konfliktusok a diákok között, vagy egyes diákok és
a tanár között, illetve előfordulhat, hogy a diák már egy meglévő konfliktusát hozza magával
a hittanórára. E tanulmány célja, hogy a tanítási órákon, különösképpen a hittanoktatás
során felmerülő konfliktusok kezelésére keressen és találjon megoldásokat. Ennek érdekében
a konfliktuskezelés módszereinek áttekintése után egy olyan konfliktuskezelési módot, óra –
sorozatot írok le, amely bibliai történetek segítségével valósul meg, és hittanórákon is alkalmazható.”

Kerekes Péter
„Boldogok, akik békét teremtenek…”
Konfliktuskezelés bibliai történetek segítségével a hittanoktatásban

Bővebben

Tartalom

Kály-Kullai Károly
A titokdoboz
Szarka Attilára emlékezve (1958–2022)

 

Midling Andrea
Élsz a lehetőséggel?
Pasztorális helyzetek az iskolában

 

Barsi Ildikó
Hittanárból lelkigondozó
Egy világi gimnázium keresztény iskolává válásának rögös útján

 

Kerekes Péter
„Boldogok, akik békét teremtenek…”
Konfliktuskezelés bibliai történetek segítségével a hittanoktatásban

 

Komáromi Sándor
Krízisek feldolgozása a tanórán
Alapvetés és ajánlás csoportos beszélgetésekhez

 

Németh Máté
Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei középiskolás közegben

 

Fabók Ágnes
Tanári Kimenő
Mentálhigiénés workshop pedagógusoknak

 

Stenger-Zubács Szilvia
„Veletek vagyunk”
Fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők csoportja

 


Bővebben