Embertárs 2022/3

Mentálhigéné a terepen

Leírás

Megjelent az Embertárs legújabb száma, melynek témája Mentálhigéné a terepen.

„A személyiségzavarban szenvedő személyek visszatérő érzelmi-kapcsolati és életviteli nehézségei mögött jellegzetes személyiségfejlődési elakadások – identitásdiffúzió és primitív elhárító mechanizmusok – állnak. Ezt nevezi Otto Kernberg személyiségszerveződési zavarnak. A velük végzett pszichoterápiás munkáról a szakirodalom bőségesen beszámol, azonban a lelkészi, lelkigondozói munkában is sok nehézséget okoz ez a személyiségkonstelláció, elsősorban azért, mert a súlyos kötődési problémák és kapcsolati instabilitás miatt a lelkigondozói kapcsolatot is nehéz stabilan kiépíteni. A gyakorlatban ilyen esetek miatt kérnek lelkészek segítséget a legtöbbször, ezért 2020–2021-ben kifejezetten az ilyen „problémás esetek” átbeszélésére indult pszichodramatikus szupervíziós csoport lelkészek számára. A cikkben két esetpéldán bemutatjuk a szupervíziós csoport működését és eredményeit, valamint kísérletet teszünk a személyiségzavaros kliensekkel végzett lelkigondozói munka nehézségeinek csökkentésére azzal, hogy a problémamegfogalmazás, a célkitűzés és a keretek hármas szempontrendszerének összehangolását javasoljuk.”

Thoma Lászó Róbert – Horváth-Csitári Boglárka Flóra – Csáki-Pallavicini Krisztina
Alacsonyabb személyiségszerveződésű kliensekkel végzett munka


„„A férfiak nehezen mutatják ki az érzéseiket.” „A férfiak nehezen kérnek segítséget.” „A férfiak nehéz érzelmi helyzetekben kizárólag racionális szempontokat tudnak figyelembe venni.” A köztudatban erősen jelen lévő megállapítások, amelyek arról szólnak, hogy a férfiak hogyan kapcsolódnak, illetve nem kapcsolódnak mentális egészségükhöz. De vajon tényleg ezekből az alaptézisekből kell kiindulnunk, ha a férfiak mentálhigiénés egészségvédelméről beszélünk? Szükséges-e másfajta odafordulás ehhez a csoporthoz? Vannak-e olyan megállapítások, sajátosságok, amelyeket jó, ha figyelembe veszünk, amikor férfiak csoportjának szeretnénk preventív módon segíteni? Tanulmányomban a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakirányú továbbképzésén írott, Középkorú magyar férfiak mentálhigiénés egészségvédelmének lehetőségei című szakdolgozatomban összegyűjtött kutatások eredményeit összegzem, majd ehhez kapcsolódóan teszek megállapításokat és fogalmazok meg következtetéseket a témában.”

Adamik Zsanett
A nők segítséget kérnek, a férfiak meghalnak?
Magyarországon élő férfiak mentálhigiénés egészségvédelmének sajátosságai


„Írásomban három egymással szoros összefüggésben lévő területen keresztül tanulmányozom azokat a sajátosságokat, melyek külön figyelmet érdemelnek a férfiakkal kapcsolatos segítői helyzetekben. Először az érzelmek megélésének, azonosításának és megnevezésének nemi különbségeit tárgyalom. Ezt követően azt elemzem, hogy milyen sajátos nehézségekkel küzdenek a férfiak interperszonális kapcsolataikban, milyen kötődési mintázatok jellemzőbbek a férfiakra, és ezek miként hatnak a segítői kapcsolatra is. A harmadik témakörben a szerep – elvárások és férfiasságfelfogások kérdéseit vizsgálom meg, kitérve egy feltörekvő szemléletmódra, melyben a sajátos férfierőforrások hangsúlyos szerepet kapnak. A legutolsó fejezetben igyekszem összefoglalni, hogyan lehet a férfiak sajátos igényeire szabni a segítői helyzeteket, különös tekintettel a párterápiára.”

Kigyóssy Örs Péter
Férfiak támogatási lehetőségei segítői helyzetekben
Mentális sajátosságok, problémák és lehetséges megoldások

Bővebben

Tartalom

MENTÁLHIGIÉNÉ A TEREPEN

Thoma László Róbert – Horváth-Csitári Boglárka Flóra – Csáky-Pallavicini Krisztina
A lelkigondozói munka kihívásai
Alacsonyabb személyiségszerveződésű kliensekkel végzett munka

Adamik Zsanett
A nők segítséget kérnek, a férfiak meghalnak?
Magyarországon élő férfiak mentálhigiénés egészségvédelmének sajátosságai

Kigyóssy Örs Péter
Férfiak támogatási lehetőségei segítői helyzetekben
Mentális sajátosságok, problémák és lehetséges megoldások

Szöllős Ákos
Közösségben a lélek egészségéért
Férfikörök létrehozásának és működésének mentálhigiénés szempontjai

Sági Csenge Borbála
Felépülés kapcsolatban
Önismereti csoport szerhasználati zavarral élőknek

Eigner Judit
Gyógyító irodalom
A biblioterápia módszere a párkeresésben

Bajor Eszter
Szemben a szorongással
Megfontolások a mentálhigiénés segítőbeszélgetésről


Bővebben