Embertárs 2023/3 (digitális)

Teljesedő élet

Leírás

„A jelenlétnek, illetve az elfogadó-hiteles-empatikus attitűdnek köszönhetően a változás folyamata a kliens számára olyan tapasztalatok sorozata lesz, amelyek által megtanulja éppen úgy elfogadni magát, ahogy a segítő fogadja el őt. A segítő valóban odafigyel rá, jelen van számára, meghallgatja, ennek következtében a segített személy is lassan érzékenyebbé válik saját belülről jövő érzéseire és belső üzeneteire. Ha lehetőséget kap arra, hogy kifejezze érzéseit, akár még olyanokat is, amilyeneket azelőtt nem mert vállalni (például düh), és mind – eközben a segítő változatlan elfogadását tapasztalja meg, akkor könnyebben elfogadja magát olyannak, amilyen. Az élmények a kimondás és e kettős (a segítő és a kliens részéről történő) elfogadás által megélhetővé és feldolgozhatóvá válnak. A kliens énképe ennek köszönhetően változni kezd, és teljesebb összhangra jut önmagával, másokkal és Istennel.”

Joób Máté – Tésenyi Timea

 

„Ha tudatosítjuk Isten jelenlétét mint a szeretetenergia végtelen áramlását, amely áthatja és fenntartja az egész világegyetemet és benne – itt és most – engem és a klienst, ezzel a találkozásunk helye és tere szentté és pasztorálissá válik. Isten jelenlétének tudatosítása bennünk, közöttünk és körülöttünk a kliens érzékelését is megnyitja e jelenlétre, anélkül hogy erről egy szót is ejtenénk; Isten jelenléte éppen azáltal válik nyilvánvalóvá, ahogyan én jelen vagyok Isten jelenléte számára ebben a helyzetben.”

Kővári Magdolna SSS

 

„A hivatás megerősödésének rengeteg módja, útja van. Az egyik ezek közül az éltető kapcsolódás kialakítása, a közösség gyakorlása. Tanulmányomban három olyan területet neveztem meg, amelyen ezt el lehet kezdeni. Közösség építése Istennel, másokkal és önmagunkkal. Ez az út bármely területen elkezdhető. Sok esetben nem igényel külön anyagi erőforrást, de nagy része még rendszerszintű támogatást sem. Leginkább talán csak öngondoskodást. Tanulható, átadható és gyakorolható. Az elmúlt évek sok felekezet vezetőjének figyelmét a lelkipásztori jóllét jelentőségére irányították, külföldön és itthon egyaránt. Ez lehetőség arra, hogy az egyéni, a közösségi és a rendszerszintű cselekvések mentén a hivatások megújulása, megerősödése által új hivatások szülessenek.”

Járay Márton

Bővebben