Embertárs előfizetése

Negyedéves, szaklektorált ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat

Leírás

Kiadja: Jezsuita Kiadó

Főszerkesztő: Szigeti László
Levelezési cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 30 3814 821

Példányonkénti ára: 1200 forint.

Előfizetői díj egy évre: 5000 forint.

Az előfizetői díjon felüli támogatásokat is hálásan fogadunk.

A folyóiratot a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány alapította 2003-ban.

Bővebben