Solymári Dániel

Lokális Észak – Globális Dél

Tanulmányok az átfogó emberi fejlődésről

Leírás

A Magyarországtól korábban földrajzilag távoli válságok az utóbbi években a mindennapjaink részét képező társadalmi kihívássá lettek. A menekültek lakhatási, humanitárius és jogi ellátása, a tartósan letelepedni vágyók integrációs és inkulturációs igényei, valamint az ezek nyomán is fellépő munkaerőpiaci nehézségek, demográfiai problémák, az egészségügyi és szociális ellátórendszer korlátai olyan jelenségek, amelyek mindennél jobban ráirányítják a figyelmet a nemzetközi tér problémáira. Mit tehetünk azért, hogy hathatósabban bírkózzunk meg e mindannyiunkat érintő kihívásokkal? Solymári Dániel humanitárius és nemzetközi fejlesztési szakember, diplomata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezető munkatársa új kötetében összegyűjtött tanulmányok a fejlődő világ sebeivel, az ott élők nehézségeivel, a globális szolidaritással; továbbá kereszténység, migráció és segélyezés összefüggéseivel kapcsolatban mutatják be az aktuális elméleti és gyakorlati válaszokat.

Bővebben

A szerzőről

Solymári Dániel
A Magyar Máltai Szeretetszogálat nemzetközi kapcsolatok vezetője. Egyetemi tanulmányait Magyarországon majd az Egyesült Királyságban végezte teológia és nemzetközi kapcsolatok szakokon. Gyakorlati éveit az Apostoli Szentszéknél majd Londonban töltötte. Később a Nemzetközi Vöröskereszt posztgraduális képzésének keretében tanult humanitárius jogot és diplomáciát. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem BTK Politikatudományi Program PhD hallgatója.


Bővebben