Patsch Ferenc SJ

Hermeneutika

A filozófia jövője és a jövő teológiája

Leírás

Vigyázat, kedves olvasó! Ha figyelmesen tanulmányozza e kötetet, lehet, hogy alapjaiban átértékeli a világhoz való (filozófiai) hozzáállását. Vagyis az a „veszély fenyegeti”, hogy maga is a hermeneutikai gondolkodás elkötelezettjévé válik.

A kötet első része azt a tézist hivatott igazolni, miszerint vége az „objektív” értelemben felfogott igazság korszakának (ami persze nem jelent relativizmust!). A második rész bevezet Martin Heidegger, a hermeneutikai filozófia egyik „alapító atyjának” életművébe. A könyv egy kétkötetesre tervezett munka első fele. A második kötet Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikáját, valamint a teológiai hermeneutikát tárgyalja majd, arra a kérdésre válaszolva, hogy a jövőben a teológia művelése miért csak a történeti és nyelvi kontextus figyelembevételével képzelhető el.

Annak ellenére, hogy Magyarországon valóságos iskolája is létezik a filozófiai hermeneutikának, ilyen átfogó monográfia összeállítására e témában mindeddig senki nem vállalkozott. A szerző jezsuita szerzetes, a római Pápai Gergely Egyetem filozófiai és teológiai karának adjunktusa.

Bővebben

A szerzőről

Patsch Ferenc SJ

A papszentelési jelmondatom (ami az újmisés képen áll) így szólt: „Az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32b). Úgy érzem, ez egész életemre perspektívát jelölt ki; irányt adott. A diakonus-szentelésre viszont olyan jelmondatot választottam, amit – micsoda öröm – eddigi egész életemben teljes mértékig megvalósítottam: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben válik teljessé” (2Kor 12,9)

Mit jelent jezsuitának lenni? Számomra jezsuitának lenni az életszentségre való törekvés személyes útja. Idővel fontos lett nekem, hogy nem „csak pap”, hanem szerzetes is vagyok – ez (egyébként minden vallásban!) annyit jelent, hogy Istent szeretném a legelső helyre tenni az életemben. Vagyis, hogy Nála jobban semmi sem érdekel. Őszintén vágyom arra, hogy ez valóban így legyen – és egyre inkább!

Patsch Ferenc SJ cikkei A SZÍV jezsuita magazinban


Bővebben