„Imáitokba ajánljuk magunkat”

Magyar jezsuiták levelei Kínából 1923-1954

Leírás

Az 1920-as évek elején a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya úgy döntött, hogy önálló külmissziót vállal. Bő két évtized alatt negyven magyar jezsuita érkezett Kínába. Ám a misszió létrehozásához és fenntartásához szükség volt a Magyarországról érkező lelki és anyagi támogatásra is. A misszió iránti érdeklődés és támogatási kedv felkeltése és fenntartása érdekében a hithirdetők rendszeres kapcsolatban álltak rendtársaikkal és a jótevőkkel. A kötetben közölt levelek eredetileg nem a nyilvánosságnak készültek, ezért a lehető legőszintébben mutatják be a missziós élet minden szépségét és nehézségét. A kínai hétköznapok olyan részletei tárulnak az olvasó elé, amelyek hozzájárulnak a misszió és Kína történetének jobb megismeréséhez.

 

Bővebben