Jálics Ferenc SJ

Isten jelenlétében élni

Leírás

„Sok misztikus él közöttünk észrevétlenül. Vannak, akik tanítókká válnak, és utunkon Isten felé segítenek.
Napjaink kiemelkedő lelki mesterei közé tartozik Jálics Ferenc SJ, aki több évtizede odaadóan tanítja a szemlélődő élet útját. Ezt az igaz gyöngyöt életének küzdelméből és szenvedéséből hozta létre Isten.
Imamódszere egyszerre régi és új, megőrzi a hagyományt, és korunk kereső emberéhez igazítva fejleszti, hogy Krisztus titka, jelenlétének gazdagsága minél több ember számára elérhetővé váljon.”  (Vízi Elemér SJ)

Bővebben

A szerzőről

Jálics Ferenc SJ

1927 november 16-án született Budapesten. Apja kívánságára katonai pályára lépett; hadapródiskolás, majd tisztjelölt volt. A II. világháború végét Németországban élte meg. 1946-ban tért vissza Magyarországra, leérettségizett, majd belépett a Jézus Társaságába. Két év múlva el kellett hagynia az országot. 1950-ben Pullachban nyelveket és irodalmat tanult. 1951–4 között a löweni Katolikus Egyetemen filozófiát hallgatott, majd 1955–6-ban Monsban magiszter. 1956-ban a rend Chilébe, egy év múlva pedig Argentínába küldte. Itt teológiát tanult, majd pappá szentelték. Ezután az argentíniai Cordobában töltött egy évet, majd a jezsuiták San Miguel-i teológiai és filozófiai fakultásán tanított dogmatikát és fundamentális teológiát. 1963-tól a jezsuita növendékek lelki vezetője és lelkigyakorlat-adó. 1968-ban megszerezte a teológiai doktorátust, utána professzorként tanított a salvadori egyetemen és a Buenos Aires-i Katolikus Egyetemen. A hetvenes évek elején két rendtársával együtt egy nyomornegyedbe költözött, hogy megossza életét a szegényekkel. 1976 májusában egy szélsőjobboldali katonai egység elrabolta és ismeretlen helyre hurcolta. Öt hónapon át tartották fogva. 1977-ben az Egyesült Államokban folytatta írói tevékenységét, Rocky Riverben élt „extra domum”, közben sajátos módszert dolgozott ki a lelkigyakorlatok adására. Átköltözött Németországba, 1979–81 között Nürnbergben tartotta az új felfogású lelkigyakorlatokat, majd 1982–4 között Berlinben volt tercia instruktor. 1985-ben visszatért Nürnbergbe lelkigyakorlatokat adni. 1988-tól Griesben élt, ahol az évtizedek során több mint húszezer embernek adott lelkigyakorlatot. 2017 nyarán visszatért Magyarországra, utolsó éveiben a budai Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban élt. Itt hunyt el 2021. február 13-án, 94 éves korában. Könyveit közel másfél tucat nyelvre fordították le, és módszerét legalább húsz országban alkalmazzák.

 


Bővebben