Bánkuti Gábor

Jezsuiták a diktatúrában

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története 1945-1965

Leírás

Pusztulásra ítélt közösség túlélésének szilárd identitás a feltétele. Ha ez a fundamentum ép, lehetséges a stratégiaalkotás: a tudatos és csendes rezisztencia, a leleményes alkalmazkodás, vagy akár a hősies helytállás is.

Jelen kötet a túlélés lehetőségeit vizsgálja a jezsuita rend második világháború utáni sorsfordulóinak tükrében.

E több dimenziós — egyházpolitikai, politikai, kultúrtörténeti és egyéni sorsokat formáló — történet, melyet politikai kampányok és irányváltások éppen úgy formáltak, mint az eltérő helyzetértékelésekből, személyes habitusból és a köteles engedelmességből fakadó feszültségek, számos kérdést vet fel:

Mit jelent a kommunista ditkatúra időszakában a rendalapító öröksége és a Társaság tradíciója? Hogyan alakította az üldöztetés a szerzetesi identitást; hogyan formálták az egyházpolitikai „játszmák″ a rendtartomány arculatát; melyek a jezsuiták túlélésért folytatott küzdelmének egyedi jellegzetességei?

Miért kezdeményeztek a Szentszéknél titkos püspökszentelést? Hogyan működött a Kistarcsai Internálótáborban a „teológiai főiskola″? Miként értékelhető a rendtartomány provinciálisának az államvédelemmel kötött alkuja az ’50-es évek közepén?

Olyan kérdésirányok ezek, melyek a rend sorsának korabeli alakulása mellett az egyházpolitikát formáló szervek motivációiba is bepillantást engedek.

Bővebben

A szerzőről

Bánkuti Gábor

1978-ban született, 2022-ben szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár oklevelet a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg egyetemi adjunktus a A PTE BTK Modernkori Történeti Tanszékén.
Tagja a Pécsi Akadémiai Bizottság Egyháztörténeti Munkabizottságának.

 


Bővebben
Bánkuti Gábor további könyvei