Kereszténység – nemzet – szabadság

A nemzeti liberalizmus mai esélyei

Leírás

Van-e esélye ma a nemzeti liberalizmusnak? Erre a kérdésre keresik a választ a kötet szerzői, akiknek itt olvasható írásai a jezsuiták Párbeszéd Házában 2014 októberében megrendezett, Kereszténység – nemzet – szabadság című konferencia előadásai alapján születtek.

A konferencia – egy négyéves sorozat záró alkalma – abból a sajátos jezsuita kérdésfelvetésből született, hogy a legszemélyesebb magánügy, a vallás, a személyes és elkötelezett hit miként tud hatni a közösségben.

A hazafiság, a nemzeti érzület, a személyes és nyíltan vállalt keresztény hit párosulhat a megfontolt, felelős és szabad gondolkodással. A keresztény, a nemzet és a szabadság lényegi összetartozása adta például a XIX. század felelős embereinek azt a gondolkodásmódot, melynek segítségével önmagukat, küldetésüket és az ország sorsának megoldását látták és értelmezték. Ezt nevezhetjük nemzeti liberalizmusnak.

Ennek gyökere van, történelmi gyökere. Ebből indul ki, ezt értelmezi és védi, innét tekintve tehát megőrző, konzerváló szerepe van. Ez a konzervatív alapkiindulás azonban nyitott, és bátran mer kérdezni történelmi, filozófia és teológiai síkon.

Bővebben