Luís Gonçalves da Câmara

Memoriale

Egy kortárs portré Szent Ignácról

Leírás

Pillanatképek gyűjteménye Loyolai Szent Ignácról… Talán ezzel a kifejezéssel lehetne leginkább jellemezni a Memorialét, amit az olvasó most a kezében tart. Ezzel lehetővé válik, hogy az ignáci lelkiség és a jezsuita eljárásmód iránt érdeklődők magyar nyelven is találkozzanak egy egészen különleges és fontos forrással, amely kiegészíti a Jézus Társasága alapítójáról alkotott eddigi képünket.

Mi késztethet bennünket arra, hogy egy portugál jezsuita, Luís Gonçalves da Câmara feljegyzéseit olvasgassuk Ignácról, akiben ez a kicsit dadogó jezsuita példaképet keresett magának és társainak? Az az egyszerű tény, hogy ma is szükségünk van példaképekre testi-lelki-szellemi növekedésünkhöz egyaránt. A példaképek nélküli ember nem tudja értelmezni saját magát, múltját, jelenét és jövőjét. Az utánzás és követés – minden kétértelműsége közepette is – fontos lélektani és spirituális ösztönző és nevelő erő. Isten Lelke is ebbe a természetes húzóerőbe kapaszkodik bele, hogy lassanként szabadsággá és személyes úttá alakítsa azt bennünk és közösségeinkben.

Bővebben

A szerzőről

Luís Gonçalves da Câmara

Luís Gonçalves da Câmara 1519-1520 körül született az egyik legelőkelőbb portugál nemesi családból. Ignáchoz és az első társakhoz hasonlóan ő is Párizsban végezte tanulmányait, legalábbis azok egy részét. Az első társak épp indulóban voltak Velence felé, amikor Gonçalves Párizsba érkezett, így még találkozhatott Faber Péterrel. Faber már akkor, 1535-ben nagy hatást gyakorolhatott rá. Faber személye még inkább meghatározó lett hivatásában kilenc évvel később, amikor a fiatal portugál nemes újra találkozott vele, ezúttal Coimbrában, ahol tanulmányait folytatta és befejezte. Néhány hónappal később, 1545. április 27-én belépett a Társaságba Portugáliában, de családja és barátai kellemetlenkedése miatt a spanyol Valenciában végezte noviciátusának egy részét. Alig egy évvel később – lévén, hogy tanulmányait már belépése előtt befejezte – pappá szentelték, s még ugyanabban az évben (1546) kinevezték a coimbrai kollégium rektorává.

 


Bővebben