Széchenyi hite

Leírás

A magyar reformkor nagy alakjai erkölcsi és politikai mércét jelentenek, még bő százötven év távlatából is. Ezek közül is kiemelkedik Széchenyi István, aki megvallottan keresztény és megvallottan magyar. Az igazán érdekes kérdés a kettő kapcsolata. Hogyan tudott e kettős értékrend hatni egymásra, hogyan termékenyítette meg a „legnagyobb magyar” személyes, katolikus hite nemzeti öntudatát? Ábrándok és nosztalgiázás helyett a kérdés érdemi megválaszolása szakembereket igényel, méghozzá akadémiai szinten. Innen adódott egy konferencia megszervezésének gondolata, melyen a reformkor avatott ismerői tárják fel a hit és a politika kapcsolatát Széchenyi életében.

A konferencia és az előadások tanulmánykötetben való megjelentetése nem öncélú. Jóllehet tisztelettel adózunk Széchenyi István emberi, vallási és politikai magatartása előtt, mindezt mégis azért tesszük, hogy e példa segítségével keressük a kulcsot a ma emberének politikai, nemzeti, vallásos önértelmezéséhez és társadalmi, politikai elkötelezettségéhez.

Bővebben