A SZÍV – 2018. május

Nemzedékek régen és ma

Leírás

„E havi számunk bekezdő imájára, amit az előző oldalon láthattok, a kilencvenöt éves Nemeshegyi Péter atyát kértük fel, hogy a szerkesztőség legidősebb tagja írjon a legfiatalabb olvasóinknak. Kedves fiatalok, mi nem kielemezni akarunk benneteket az itteni írásainkkal, még kevésbé bármiféle ítéletet mondani felettetek, inkább a megértés szándékával igyekszünk megvillantani néhány jelenséget rólatok és rólunk, néhány különös mozzanatot a közös életünkből, amit látunk, és sokszor csak nézünk, mert nem értjük vagy rosszul értjük, esetleg sajnálunk, esetleg féltünk is tőle benneteket, és persze magunkat. E vállalkozásunkban a vezérelv éppen a mi Pepi bácsink szép imájának lelkülete volt, a közös tűz tapasztalata, merthogy a hit tüzét mindannyian ugyanattól a Jóistentől kapjuk:  a Z generáció, az Y-osok, az X nemzedék tagjai és a nagy reformer ’68-asok is. Ami összeköt, sőt csakugyan testvérré tesz minden embert, az éppen a hitnek ez a közös tüze, aminek a fényében láthatjuk egymást, és talán megértést és meghittséget is remélhetünk egymás iránt.”

A főszerkesztő előszavából

 

Bővebben

Tartalom

Nevelős Gábor SJ
Szentlélek és demokrácia
Közösségi élet az egyházban és a világban

Meszleny Zita
„Mi nem menni akarunk, hanem várni”
Interjú a tihanyi apárság új perjelével

Déri Ágota
Nyomkodj vagy ne nyomkodj?
Az okoseszközök használatáról

Tábori Kálmán
Az alfáktól az ómegáig
Interjú Nemes Orsolya Y generációs szakértővel

Radványi Benedek
Templomból a kocsmába
Szólj be a papnak! – még vallásosnak sem kell lenned

Kockáztassatok megfontoltan!
Ferenc pápa tíz buzdítása a fiatalokhoz

Török Csaba
Menj el földedről?

Martos Balázs Levente
Jézus szeretett tanítványa

Kiss Péter
„Mi is a hajnal emberei vagyunk”

Patsch Ferenc SJ
A kontemplatív ima – az egyház jövője

Jezsuita Nyolcas
Szerinted van véletlen?

Feledy Botond
A demokrácia az esendő emberek kormányzása

Dyekiss Virág
Élet és munka a nagycsaládban

Szigeti László
Dühöngő ifjúság a Belvárosi Színházban

Tábori Kálmán
Egytől tízig – Meszleny Zitával

Csanádi-Bognár Szilvia
Az illeszkedés tökéletlensége


Bővebben