Június

a Jézus Szíve tisztelet hónapja

Ez idő alatt az alábbi jezsuita lelkiséggel foglalkozó könyveink kedvezményesen vásárolhatók meg.

Willi Lambert SJ

A valóság szeretete

Zaklatott korunkban egyre nagyobb igény jelentkezik az elcsendesedésre, az élet lényegét érintő valóságok átgondolására. A kötet a lelki élet egyik nagy mesterét, Loyolai Szent Ignácot juttatja szóhoz. Életét az egyetemes gondolkodás, a mélységes bizalom Istenben, a „hit, mely szereti a világot” és az emberek iránti törődő szeretet jellemezte. E könyv több mint hatvan alapszó ismertetésével és […]

Bővebben »

Loyolai Szent Ignác

Lelkigyakorlatok

Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatok című műve az újkortól kezdve formálta az egyház arculatát és azok életét, akik kapcsolatba kerültek vele. Ott húzódik a jezsuiták hitéleti, nevelői és művészeti tevékenysége mögött. Nemcsak alap, de értelmezési keret is az Isten felé vezető úton. Ebben találjuk annak a lelkiségnek a hajtóerejét, mely közelebb visz bennünket az életünkben és a […]

Bővebben »

John W. O’Malley SJ

A jezsuiták története

A jezsuiták történetében tükröződik az egész újkori történelem: világszerte tevékeny részesei és alakítói voltak számos vallási, spirituális, kulturális, sőt időnként politikai folyamatnak is az elmúlt négyszázötven év során. Az amerikai jezsuita történész szerző rövid könyvében természetesen válogat az események, helyek és személyek között, hogy rajtuk keresztül megrajzolja egy szerzetesrend arculatát. A koronként változó külső mögött kiválóan […]

Bővebben »