Csiszár Klára

1981-ben született Szatmárnémetiben (Románia), pasztorálteológus, 2015 óta a Bécsi Egyetem privátdocense. Jelenleg a Német Püspöki Konferencia Világegyház és Misszió intézetében kutat és Frankfurtban a Jezsuiták Filozófiai és Teológiai Főiskolájának megbízott oktatója.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia és Bölcsészkarán szerezte alap diplomáját teológiából és germanisztikából. Magiszteri képzésen is részt vett pasztorálpszichológia szakon, doktori tanulmányait is itt végezte. A Bécsi Egyetem Római-Katolikus Teológia Fakultásán, annak Pasztorális teológia tanszékén habilitált, kutatási területe a szatmári egyházmegye pasztorális perspektívái.

Csiszár Klára könyvei