Csiszár Klára

Megújult lendülettel

A szatmári jezsuiták története

Leírás

Számomra, mai jezsuitának megerősítő olvasni a szatmári jezsuita szolgálat kalandos történetét. És ez többet jelent, mint csupán tisztelni a történelmet: hivatásunk lényegéhez tartozik, hogy figyelünk a hívószavakra, az idők jeleire. Igen, ahogy régen, úgy az elmúlt években is a helyi püspök fontosnak tartotta, hogy a jezsuiták jelen legyenek az egyházmegyében. Számunkra pedig fontos volt, hogy a helyi egyházat szolgáljuk abban, amire szükség van.

A ma számára is fontos üzenet a szatmári jezsuiták helyi működésében az ott élő nemzetiségek közötti béketeremtés szándéka és a törekvés az együttműködésükre. Hinni akarunk a jövőben, hogy az értékek ápolása, felmutatása nem lehet hiába, és hogy az érték érték, és a kiengesztelődés szolgálata is érték, mely megerősít bennünket – emberileg, lélekben és közösségileg egyaránt. Ajánlom e kötetet mindenkinek, aki hiszi, hogy lehet tanulni a történelemből, ha nyitott szívvel Isten hívását keressük benne.

Forrai Tamás Gergely SJ
provinciális

Bővebben

A szerzőről

Csiszár Klára

1981-ben született Szatmárnémetiben (Románia), pasztorálteológus, 2015 óta a Bécsi Egyetem privátdocense. Jelenleg a Német Püspöki Konferencia Világegyház és Misszió intézetében kutat és Frankfurtban a Jezsuiták Filozófiai és Teológiai Főiskolájának megbízott oktatója.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia és Bölcsészkarán szerezte alap diplomáját teológiából és germanisztikából. Magiszteri képzésen is részt vett pasztorálpszichológia szakon, doktori tanulmányait is itt végezte. A Bécsi Egyetem Római-Katolikus Teológia Fakultásán, annak Pasztorális teológia tanszékén habilitált, kutatási területe a szatmári egyházmegye pasztorális perspektívái.


Bővebben