Fáber Szent Péter

Faber Péter 1506. április 13-án született és 1546. augusztus 1-én halt meg Rómában. Loyolai Szent Ignác első társa volt, egy szobában lakott a rendalapítóval abban az időszakban, amikor Párizsban végezték tanulmányaikat. Ő volt Szent Ignác első követője.
Jézus Társaságában Faber Péter mindig engedelmességben élt, a kiengesztelődés, a béke embere volt. Számos misszióban járt; a nehéz és fáradságos szolgálat következtében 40 éves korában hunyt el.

Fáber Szent Péter könyvei