Fáber Szent Péter

A Lélek útján

Feljegyzések Isten ajándékairól

Leírás

„Ne egyezkedj a rossz szellemekkel, hanem inkább légy a jó szellem eszköze.” – olvashatjuk e kötet címlapján a latin idézetet. A mondat hűen fejezi ki Fáber Szent Péter lelkületét. Olyan férfiről van szó, aki – miközben királynők, királyok, püspökök, vagy a pápa küldetésében gyalogszerrel rótta Európa országútjait – utazásai során angyalokkal társalkodott. Az ő segítségüket kérte, hozzájuk fohászkodott, s egyik legfőbb gondjának tekintette, hogy életében maga is egyre inkább az ő eszközükké váljon.

Fáber Pétert 2013. december 17-én avatta szentté Ferenc pápa, és azóta is mint kedves, ihlető szentjére hivatkozik rá,  Ebben a meggyőződésben bocsátja az Olvasó rendelkezésére Fáber Szent Péter lelki feljegyzéseit a Magyar Jezsuita Rendtartomány.

Bővebben

A szerzőről

Fáber Szent Péter

Faber Péter 1506. április 13-án született és 1546. augusztus 1-én halt meg Rómában. Loyolai Szent Ignác első társa volt, egy szobában lakott a rendalapítóval abban az időszakban, amikor Párizsban végezték tanulmányaikat. Ő volt Szent Ignác első követője.
Jézus Társaságában Faber Péter mindig engedelmességben élt, a kiengesztelődés, a béke embere volt. Számos misszióban járt; a nehéz és fáradságos szolgálat következtében 40 éves korában hunyt el.


Bővebben