Őrsy László SJ

A Lélek terében

A közösségi megkülönböztetés teológiája és gyakorlata

Leírás

Kevés téma osztja meg a keresztényeket annyira, mint az, hogy voltaképpen mit is jelent Isten akaratát keresni. E kérdés a szokásosnál is élesebben vetődik fel, amikor egy közösség közösen kezdi kutatni Isten szándékát. A különböző elképzelések, előzetes – és általában kimondatlanul maradó – feltételezések kikezdhetik a közösség egységét, közös tenni akarását, és így csírájában fojthatják el a jó szándékú és imádságos keresést. Mit jelent a megkülönböztetés? Őrsy László jezsuita közel ötven éve íródott kis könyve ezért üdítő olvasmány ma is. Isten akarata keresésének, a szellemek megkülönböztetésének alapjait, valamint árnyalt teológiai és gyakorlati szempontjait körültekintően, érthetően és pontosan mutatja be.

Mit jelent a „megkülönböztetés”?

Emberi szavak? A saját belső hangunk? Isten üzenete? Nem egyszerű szétválasztanunk e hármat. Ám ha hisszük, Isten valóban szól hozzánk, érdemes megtalálnunk a módját, hogy megértsük mondandóját. Gisbert Greshake római katolikus teológus Hallgatni a hívásra című könyvében kézzelfogható támpontokat, sőt szabályokat mutat fel, amelyek segítségével Isten hangját megkülönböztethetjük mindattól, ami nem tőle való.

Továbbá ajánljuk az olvasónak Willi Lambert: A valóság szeretete – A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai című könyvét, amely a jezsuita lelkiség alapszavainak ismertetésével és kifejtésével teszi érthetővé Loyolai Szent Ignác gazdag tapasztalatát. Bemutatja a fogalmak eredetét, és értelmezi őket a mai ember számára. Alkalmas lehet napi elmélkedésre, segítséget nyújthat életünk alakításához, csoportbeszélgetések és lelkigyakorlatok alapjául szolgálhat.

Bővebben

Recenzió

„A lélek útjait kutatni lenyűgöző és egyben alázatra intő, nem hétköznapi kaland.”

„A lélek útjait csak a csend és misztérium világába belépve találjuk meg. Ide eljutva ismerjük fel az élet új jeleit, melyek minden élet forrásáról tanúskodnak.”

„Ahhoz, hogy megértsük a megkülönböztetés folyamatát, többet kell tudnunk a kegyelem és a szabadság szerepéről egy döntés meghozatalában.”

„Nyilvánvaló, hogy ha a megkülönböztetés Isten saját útjainak szemlélődő megismerése, akkor főleg olyan kérdésekben kell használnunk, amelyek más módon, azaz szokásos imádságos rátekintéssel és végiggondolással nem oldhatók meg.”


Bővebben

A szerzőről

Őrsy László SJ

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, utána Szegeden kezdte meg filozófiai tanulmányait, de 1946-ban külföldre távozott, és Rómában fejezte be 1948-ban. Ugyanitt elkezdte a teológiát, amit 1950–2 között Leuvenben fejezett be. 1953-ban St. Asaphban végezte a terciát. A következő évben Londonban volt lelkipásztor, majd 1955–7-ben Rómában bienniumot végzett kánonjogból, és a Gergely Egyetemen doktorált. 1958–60-ban Oxfordban tanult polgári jogot, majd 1961–6 között Rómában a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az Angol Kollégiumban. 1967-ben a washingtoni katolikus egyetemen, 1968–73 között New Yorkban a Fordham Egyetemen teológiát, 1974–93 között pedig a washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított. Közben a katolikus egyetemen is oktatott. Professor emeritusként továbbra is tart jogi kurzusokat az egyetemen, és gyakran hívják előadni különböző amerikai és európai egyetemekre.


Bővebben
Őrsy László SJ további könyvei