Szabó Ferenc SJ

A Vatikán keleti politikája közelről

Az ostpolitik színe és visszája

Leírás

„A kommunista rendszer idején a »diplomácia egyháza« mellett létezett a »vértanúk egyháza«, amelyet egy idő után mintha feledtek volna az Ostpolitik egyházi képviselői. Erről a kettősségről nem feledkezhet meg a tárgyilagos történetírás. És fejet kell hajtanunk a kommunizmus áldozatai, a hősies hitvallók és vértanúk emléke előtt, akik szenvedésükkel tettek tanúságot az Igazság Krisztus mellett.”

A Szerző végkövetkeztetése

„A könyv arról győz meg bennünket – nem vetve követ a tárgyalásos megoldásokra –, hogy a történelem a diplomáciai megoldás helyett az igazi kiállást, a mártíromságot igazolta. Azoknak a tanúknak kell hinnünk, akik üldöztetést, börtönt is viseltek Isten országáért.”

Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek

„Szabó Ferenc kor- és koronatanú. A Rómában, a kötet által tárgyalt események sodrában eltöltött 25 év egyedi tartalommal, értékkel gazdagítják a szerző történelemlátását. […] Az egyedi érték mellett, amelyet Szabó Ferenc a tárgyhoz hozzá tud tenni, jelentős az itthoni és külföldi kutatók által már eddig felhalmozott ismeretanyag. A Szerző ezeket jó érzékkel szintetizálja. […] Érdekes megoldással a Mindszenty-kérdés, a bíboros életműve és megítélése felől közelít az Ostpolitik felé. Összekapcsolja a két kérdést, és egyiket a másik által értékeli…”

Dr. Szabó Csaba történész, igazgató, Bécsi Magyar Történeti Intézet

„Szabó Ferenc Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak egyik koronatanúja, írása komoly érdeklődésre tarthat számot. Könyve egyszerre megbízható szakmunka és izgalmas memoár. […] Mindenekelőtt római tapasztalatai alapján ír az Ostpolitikról, a nyilvánosságra került dokumentumok közléseit megrostálva, verifikálva igyekszik tárgyilagosan rekonstruálni az eseményeket. […] Az 1960/70-es évek szellemi körképét szemlézve az egyházban végbemenő folyamatokat eredeti kultúrájuk közegében, sajátos, teológiai kontextusban mutatja be. Ezzel a hazai irodalom komoly hiányosságát pótolja.”

Dr. Bánkuti Gábor történész, egyetemi adjunktus, Pécs

Bővebben

A szerzőről

Szabó Ferenc SJ

A Zala megyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az egri és a szombathelyi szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza, ahol lakott már akkor is Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból ugyanez év novemberében. Rendi tanulmányait a Leuven melletti eegenhoveni főiskolán végezte 1957 és 1963 között. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban az Institut Catholique-on. Tézise: Le Christ créateur chez Saint Ambroise (Róma, 1968). 1992-ben jött haza Magyarországra és azóta is folyamatosan ír és tanít.


Bővebben

Olvasnivaló