Szabó Ferenc SJ

„Örömben éltem – köszönöm”

Egy jezsuita hivatás története

Leírás

Egy jezsuita hivatás története

Ez a kis könyv – a jezsuita Arcélek sorozatban – hivatásom történetének főbb mozzanatait vázolja. Nem teljes önéletrajz, életművemből is csak néhány fontosabb tényt említ. Életrajzi adataim közben eszmélődéseim, naplójegyzeteim és verseim alkotják e „vallomásokat”.Szent Ágoston-i értelemben kettős confessio. Először Isten irgalmas szeretetének megvallása (confessio misericodiae): hálaadás mindazért a természetes és természetfeletti jóért, amit Istentől kaptam, és amit segítségével jezsuita apostoli szolgálatomban kamatoztattam. Másodszor gyarlóságaim, bűneim bevallása is (confessio miseriae); de persze nem nyilvános gyónás! Fény és árnyék kíséri életünk színét, visszáját egyedül Isten ismeri.

Szabó Ferenc SJ

Bővebben

A szerzőről

Szabó Ferenc SJ

A Zala megyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az egri és a szombathelyi szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza, ahol lakott már akkor is Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból ugyanez év novemberében. Rendi tanulmányait a Leuven melletti eegenhoveni főiskolán végezte 1957 és 1963 között. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban az Institut Catholique-on. Tézise: Le Christ créateur chez Saint Ambroise (Róma, 1968). 1992-ben jött haza Magyarországra és azóta is folyamatosan ír és tanít.


Bővebben