Nemeshegyi Péter SJ

Jó az Isten

Élet Krisztusban

Leírás

Mindenki tudja, hogy mit jelent a „jóság”. Nincs nagyobb dicséret, mintha valakiről azt mondják: „jó férj”, „jó édesanya”, „jó ember”. A jó ember közelében jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk. A jó embertől csak jót várhatunk. A jó ember nem a maga számára él, hanem mások számára; nem magának harácsol, hanem másokkal osztozik. A jó ember az élet barátja, szereti az életet, ápolja az életet, nemcsak magában, hanem mindenkiben. A jó embernek nyitott a szíve, árad belőle a jóság. Jól esik megszorítani a jó ember kezét,mert meleg ez a kéz és biztonságos. A jó emberre számítani lehet: nem hagy el, nem csal meg; tiszta szívből boldogságunkat kívánja.

Amikor Jézus azt mondja, hogy „jó az Isten”, amikor egész létével megmutatja, hogy jó az Isten, amikor mi is hálás, hívő szívvel utána mondjuk, hogy „jó az Isten”, akkor ilyen jóságot vallunk, a végtelenségig felfokozott értelemben, Istenről.

Bővebben

A szerzőről

Nemeshegyi Péter SJ

Nemeshegyi Péter 1923. január 27-én született, Budapesten. Mielőtt belépett a Jézus Társaságába közgazdaságtant tanult a budapesti tudományegyetemen, majd pénzügyi vonalon dolgozott. A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. 1946–49 között Szegeden a jezsuita főiskolán filozófiát tanult, 1949-ben, továbbképzése érdekében, a többi jezsuita kispappal együtt neki is el kellett hagynia Magyarországot. A terciát 1953–44 között végezte a walesi Saint Beuno’s kollégiumban. Ezután a rend Rómába küldte, ahol a Gergely Egyetemen teológiát tanult, és 1956-ban teológiai doktorátust szerzett. Ugyanebben az évben Japánba utazott, ahol 1993-ig a Sophia Egyetem teológiai karán tanított, és több ízben a teológiai kar dékánjaként működött. 1962-ben átírták a japán provinciába. Gazdag teológiai munkát végzett magyar, japán, angol és német nyelven, előadásokat és lelkigyakorlatokat tartott Japán-szerte. A Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt 1969-től 1974-ig. 1993-ban tért vissza Magyarországra. Lelkipásztori munkája mellett több évtizeden át tanított hazai egyetemeken és főiskolákon.

A Távlatok és A SZÍV jezsuita folyóiratok munkatársa. A Magyar Patrisztikai Társaság tiszteletbeli elnöke.

2015-ben Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

Nemeshegyi Péter SJ cikkei A SZÍV jezsuita magazinban


Bővebben