Mustó Péter SJ

Megszereted, ami a tiéd

Leírás

Nem tudom Istent másként látni, mint úgy, hogy minden tőle jön. „Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és  hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre?” (Bölcs 11,26) S ha minden őtőle származik, akkor nemcsak tudomásul veszi azt, ami van, hanem számít is rá. Ha komolyan veszem, hogy Isten mindannak, ami van, akarja a létét, és minden létezőben talál kedvelnivalót, akkor radikálisan megváltozik a hozzáállásom önmagamhoz, a másik emberhez. Istenhez is.

 

Új kiadás.

Bővebben

Recenzió

„Mustó Péter jezsuita könyve nem különleges, nem eredeti, nem tekint a lelki életre máshogy, mint a spirituális irodalom legjava. A Megszereted, ami a tiéd című könyv mégis kitűnik ezen a napjainkban olyannyira divatos piacon. Egy olyan útikönyvet olvashatunk, amely egy konkrét élet tapasztalatából az én, a te, a mi életünkbe vezet.

A Megszereted, ami a tiéd című kötet azért vonzó olvasmány, mert kétségeinkkel, zavarodottságainkkal, bizonytalanságainkkal folytat élő párbeszédet. Azokon a pontokon szólít meg a könyv, ahol Isten is szólhatna hozzánk, ha nem nyomná el közeledését a gondolkodásunk zaja. Az analízist, a hibakeresést, a tudatunk teljes „belső elhárításra” létrehozott rendszerét a könyv olvasása háttérbe szorítja. Nem arra tanít, hogy mit tegyünk, ez a kötet nem egy újabb önsegítő könyv. Nem ad tanácsot, csak a belső figyelmünket támogatja, hogyan is irányulhatunk a mindig párbeszédet folytatni kész Isten felé. A szemlélődés gyakorlata, melyre a Csendben születik az élet után Mustó Péter új könyve is tanít, igencsak hasonlít ahhoz a beállítottsághoz, amiről Pilinszky János a Maár Gyula-által készített lírai riportban beszél: „A költői munka szerintem egyszerre abszolút passzív és abszolút aktív. A vadászé. Amely hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmittevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximuma.” Ahogy az éppen számkivetett Illés próféta is várakozik Istenre a Hóreb hegyen, egészen addig, amíg félelmetesen tomboló természeti erők után, az enyhet adó szellőben végre megjelenik az Úr. A szemlélődő Illés nem tiltakozik a szélvész, a földrengés, a tűzvész ellen, és ha nem is találkozik Vele, nyitott Istenre ezek idején is. A Megszereted, ami a tiéd éppen ezért reményre segítő könyv is, kimondatlanul arra a főerényre is tanít, amelyet talán kicsit elhanyagolunk az ajándékozóbb természetű hit és a ragyogóbb szőttesű szeretet mellett, vagyis arra, hogyan tartsunk ki a még meg nem mutatkozó Isten mellett addig, amíg meg nem látjuk őt éppen ott, ahol mi is vagyunk. Lehet, hogy a legmeglepőbb helyen: „azért olyan különös Isten viselkedése, mert sokat van úton. Akárhol elalszik: a forrásokban, a cserjékben, a madár fészkében vagy a kisgyerek szemében. És ha épp nem ajtót nyitogat, akkor pedig nem csinál semmit. Ez lenne az ő mestersége: nem csinálni semmit. Nagyon nehéz mesterség. Nagyon kevés ember képes rá, hogy semmit se csináljon. Isten pedig nagyon jól csinálja.” Idézi Mustó Péter atya egy helyen Christian Bobin francia írót.

A Megszereted, ami a tiéd című könyvet azokhoz az olvasmányaimhoz hasonlítanám, amelyek, mint valami ultrahangos készülék, letapogatták a bensőmet, amelyek sokkal inkább bennem olvastak, minthogy én olvastam volna „őket”. Ennek a könyvnek emberarca van, ami talán Isten arcát is tükrözi. Polcomon a jó barátaim között van a helye, akikkel újra és újra beszélgetni vágyom, akikkel együtt tanulok élni.”

(Ijjas Tamás)

Megjelent A SZÍV 2015. februári számában


Bővebben

A szerzőről

Mustó Péter SJ

1935-ben született Derecskén. 1945 és 1991 között külföldön élt. 1953-ban lépett be a jezsuita rendbe. Érdeklődése a II. vatikáni zsinat szellemében a más vallásúak, a másként gondolkodók és a jóléti társadalom sérültjei felé fordult. 1979 és 1991 között Dél-Amerikában, Bogotá egyik szegénynegyedében dolgozott. A rendszerváltáskor hazatért, 2023. augusztusi haláláig meditációs lelkigyakorlatokat vezetett, és imádkozni tanított.

Beszélgetés Mustó Péterrel A SZÍV jezsuita magazin 2015. februári számában

Címlapinterjú Mustó atyával A SZÍV jezsuita magazin 2020. nyári duplaszámában


Bővebben

Érdekelhetnek még…