James Martin SJ

Mennyei derű

Öröm, humor és nevetés a lelki életben

Leírás

„Bizonyos vallásos körökben túlzásnak tartják a jókedvet, a humort és a nevetést, mondván, hogy mindez felesleges, nevetséges, illetlen, sőt botrányos. Holott a jó kedélyről egyik sem mondható el. Épp ellenkezőleg: a derű az egészséges lelki élet – és általában az egészséges élet – lényeges eleme. Amikor szem elől tévesztjük ezt a komoly igazságot, többé nem éljük az életet teljesen és igazán. Mi több: nem élünk szentül. Könyvem éppen arról szól, hogy mennyire értékes a jókedv, a humor és a nevetés a lelki életben.”

Bővebben

Recenzió

Miért ne?

A Jezsuita Könyvek kiadásában nemrég jelent meg James Martin Mennyei derű című kötete, melynek alcíme: Öröm, humor és nevetés a lelki életben.

Az ismert „humoralista” nem titkolja: hívő katolikus. S minthogy valódi művész, hivatását a színpadon kívüli világban is megéli. Amerre jár, meglepő helyzeteket teremtve próbál mosolyt varázsolni ismeretlen emberek arcára. Általában sikerrel. Ám egy alkalommal, miután vallásos körökben valaki felháborodott vidámságán, csalódottan kérdezte tőlem: „Attól, hogy valaki vallásos, miért ne lehetne jó a humora?”

A nemrég megjelent Mennyei derű szerzője hasonló tapasztalatokról ír könyve bevezetőjében: „Annyi savanyú képű vallásos emberrel találkoztam, hogy azon töprengek: vajon miért hiszik azt, lelki életük elengedhetetlen kelléke az örömtelenség?” James Martin SJ szerint, ha valaki hisz, már minden oka megvan arra, hogy jókedvű legyen, hiszen „az öröm a legcsalhatatlanabb jele Isten jelenlétének.” Épp ezért ő maga is igyekszik derűt vinni mindenbe. A Mennyei derű nemcsak egy könyv az öröm és a hit kapcsolatáról, hanem igazi vidám olvasmány, amit már a borító is sugall: rózsaszín alapon – ami a liturgiában az öröm színe – egy kacéran mosolygó angyal szobor. A szerző Jezsuita spiritualitásban megismert könnyed stílusát most a fejezetek közben beiktatott viccei teszik még szórakoztatóbbá. Így a könyvet – bár kilenc fejezetében a humor pszichológiai, teológiai, biblikus és irodalmi vonatkozásaira is kitekint – lehetetlen úgy végigolvasni, hogy legalább egy halvány mosoly ne jelenjen meg az ember arcán.

Ezzel együtt James Martin új könyve tökéletesen illeszkedik a Jezsuita Könyvek Lelkiség sorozatába, hiszen a derű is hozzátartozik az egészséges lelki élethez. A könyv legtanulságosabb részei éppen azok, amelyek rámutatnak Jézusnak az evangéliumokban is felfedezhető szellemességére és a szentek nagyszerű humorérzékére. A szerző lerántja a leplet az örülni tudó, játékos Jézusról, és megmutatja, mennyi komikum rejlik a példabeszédekben. A humoros jeleneteket és groteszk túlzásokat azonban a mindenáron tanulságot kereső Biblia-olvasó nem veszi észre, holott eredeti céljuk épp az volt, hogy felkeltsék a hallgatóság figyelmét, és kiemeljenek egy-egy fontos tanulságot. A Mennyei derű felhívja a figyelmet arra, hogy az evangélium valóban örömhír, és a hit nem valami komor ünnepélyesség, épp ellenkezőleg: hinni jókedvű dolog. Egy vallásos embernek igenis lehet jó humora, és mesélhet vicceket.

Hogy miért? „Remélem, mire a végére érnek, egyetértenek majd velem abban, hogy jobb, ha úgy tesszük fel a kérdést: miért ne?”

Tábori Kálmán

Megjelent A Szív 2014. februári számában


Bővebben

A szerzőről

James Martin SJ

James Martin (1960) New York-i jezsuita szerzetes, az America című katolikus hetilap cikkírója és szerkesztője üzleti tanulmányai és a General Electricnél eltöltött évek után 1988-ban lett Jézus Társaságának a tagja. Széles körű lelkipásztori szolgálata mellett újságok egész sorában jelennek meg cikkei. Egyházi szakértőként tévé- és rádióműsorok gyakori vendége. Számos nagy sikerű kötet szerzője, melyek közül eddig a New York Times bestseller listájára felkerült The Jesuit Guide to (Almost) Everything látott napvilágot magyar nyelven is, Jezsuita spiritualitás – Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez címmel.


Bővebben
James Martin SJ további könyvei