A Szentlélek tanít meg arra, hogy „Atyát” és „mi Atyánkat” mondjunk

Blog

2019.11.21.

Ha nem mondjuk ki, nem érezzük át az Atya szót, nem tudunk imádkozni.” Ferenc pápának az Úr imádságához fűzött gondolatai segítenek, hogy mélyebben megértsük a miatyánkot, ezáltal pedig könnyebben beépítsük azt a hétköznapjainkba. Most megjelenő könyvünkben a Szentatya sorról sorra magyarázza az imádságot. 

 

Kihez imádkozom? A mindenható Istenhez? Ő túl messze van. Nem tudom átérezni a közelségét. Még Jézus sem érezte. Kihez imádkozom hát? A kozmikus Istenhez? Ma divattá lett a kozmikus Istenhez imádkozni: ez politeista ízű kifejezés, mely a light kultúrákat jellemzi.

Neked az Atyához kell imádkoznod! Az Atya szó súlyos kifejezés. Ahhoz kell imádkoznod, aki nemzett téged, aki életet adott neked. Nyilván mindenkinek ő adott életet, de a „mindenki” túlságosan személytelen kifejezés. Neked adott életet, és nekem adott életet. És ő az, aki végigkíséri életutadat. Ismeri az egész életedet, azt, ami jó benne, és azt is, ami nem olyan jó. Ha imánkat nem az Atya szóval kezdjük, amelyet nemcsak a szánkkal ejtünk ki, hanem a szívünkben is átérezzük, nem tudunk keresztény módon imádkozni. Van egy Atyánk. Egészen közel van hozzánk, és átölel bennünket. Bízzuk minden gondunkat, aggodalmunkat az Atyára, ő tudja,  mire van szükségünk.  

Milyen értelemben mondjuk Atyának? Az én Atyám? Nem! A mi Atyánk!

Én ugyanis nem az egyetlen gyermeke vagyok, senki sem az egyetlen gyermeke, és ha nem tudok testvérként viselkedni a többi emberrel, nehezen lehetek ennek az Atyának a gyermeke, mert ő mindenkinek az Atyja. Persze az enyém is, de másoké, a testvéreimé is. És ha nem vagyok békében a testvéreimmel, nem nevezhetem Atyának. Nem imádkozhatunk ellenségekkel a szívünkben, ha testvérek és ellenségek egyaránt lakoznak a bensőnkben. Tudom, hogy ez nem könnyű. „»Atyám«, nem tudom azt mondani, hogy »Atyám«, nem megy.” Így van, értem. „Nem tudom azt mondani, hogy »mi Atyánk«, mert a testvérem, az ellenségem ezt és ezt tette velem… Menjenek a pokolba, semmi közöm hozzájuk!” Való igaz, nem könnyű.

Jézus azonban megígérte nekünk a Szentlelket. És a Szentlélek a bensőnkből, a szívünkből tanít meg arra, hogy „Atyát” és „mi Atyánkat” mondjunk. Kérjük a Szentlelket, hogy tanítson meg kimondanunk, hogy Atya és hogy a miénk, kibékülve minden ellenségünkkel.

Részlet Ferenc pápa az Úr imádságáról szóló könyvéből

Imádkozza Ferenc pápával a Miatyánkot!

>> Megrendelem