Kovács Lajos SJ

A transzcendens mutatkozása

Tanulmányok

Leírás

A transzcendens kérdésfelvetésre hagyományosan a vallások hivatottak bölcseleti és teológiai megfontolásaikkal válaszokat adni, valamint egyéni és közösségi cselekvések sorozatával segíteni az ehhez való hozzáférést. A transzcendentális tapasztalat legtöbbször az istentiszteletben  nyilvánult meg, amely mind tartalmi, mind kifejezésformáiban nagy változatosságot mutat világszerte, magán viselve a nyelvi és kulturális jegyeket. A sokféle kifejezésforma mögött azonban azonos megérzések rejlenek: kell lennie egy magasabb rendű valakinek vagy valaminek, ki/amely világ végső magyarázata, és erre vonatkozó sejtésünk nem a képzelet terméke, az ember vágyainak merő kivetítése. Az ember természeténél fogva vallásos, állítja az evolúcióbiológia, de hogy mi lesz számára nyilvánvaló a transzcendensből, az kultúrájának és szocializációjának a függvénye. Korunk emberének tudatosságából sem tűnt el a természetfeletti iránti fogékonyság és érdeklődés, de már nem az intézményesített vallások a transzcendens mutatkozásának elsődleges helyei. Tanulmánykötetünkben olyan írások olvashatók, amelyek a transzcendens  mutatkozásának feltételeit, színtereit és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok nyelvi megfogalmazását mutatják be.

Bővebben

Tartalom

Előszó 

I. A TRANSZCENDENS HELYE A FILOZÓFIÁBAN ÉS A TEOLÓGIÁBAN
Pavlovits Tamás
Perspektíva a határtalanra, perspektíva a végtelenre
A transzcendens mutatkozásáról

Patsch Ferenc SJ
„Spirituális, nem vallásos!”
Filozófiai megfontolások a hit és a vallás mai viszonyáról

Boros János
A látható és a láthatatlan
Az eucharisztiatan és a modern ismeretelmélet

Benke László
Az elefánt két végén
Inerrantista és liberális teológusok a Szentírás körül

II. A TRANSZCENDENS A MEGISMERÉS KONTEXTUSÁBAN

Korpics Márta – P. Szilczl Dóra
Miért kommunikáció, miért szakrális?

Horányi Özséb
A transzcendens mutatkozása 

Farkas Edit
Egy csepp Lélek 

Kovács Lajos SJ
Az egyház mint a transzcendens mutatkozásának színtere 

Tapodi Ildikó
Valóságot feltáró kommunikáció a liturgikus cselekményekben 

Korpics Márta
Szakrális találkozások a zarándokúton 

III. A TRANSZCENDENS MEGTAPASZTALÁSOK ÁGENSE
Kovács Gábor
A misztikus élmény vizsgálata a modern tudatkutatásban 

Karácsony András
Ki viseli a transzcendencia jelét? 

Demeter Márton
A transzcendens mutatkozása, avagy a C válasz

Görföl Tibor
Isten hangja a megtisztult lelkiismeretben
Az istentapasztalat és a lelkiatyaság kapcsolata a korai keresztény hagyományban

Turai Gabriella
Misztika – Ahol a menny összeér a földdel 

Tóth Sára
A már igen és a még nem
Reflexiók a protestáns vallási képzelet megkülönböztető jellegéről

Perintfalvi Rita
A szenvedő emberek tekintetében és az értük vállalt mártíromságban mutatkozó transzcendencia.

IV. A TRANSZCENDENS MEGJELENÉSEK SZÍNTEREI
Béres István
Töredékek
A transzcendens mutatkozásának értelmezési lehetőségei a képhasználat során

Kincses Károly
A fényképek mágiája 

Csanádi-Bognár Szilvia
A szimbólumok titkos élete
A jelenlét és a szimbólum problémájáról a kortárs művészetben

P. Szilczl Dóra
Mítoszteremtők
A vallás és a művészet kapcsolatáról

Andok Mónika
Rítusok és transzcendencia 

Gelencsér Gábor
Film és BibliaStílus- és műfajtörténeti áttekintés

Kovács Lajos SJ
A transzcendens mutatkozása a filmben

Török Csaba
Áttetsző megmutatkozás

Nagy Károly Zsolt
NumeriSzámolok a transzcendenssel 

Várkonyi Viktória
Megfogni a megfoghatatlant
A zene mint a transzcendens mutatkozása a PTC tükrében

A kötet szerzőiről


Bővebben

A szerzőről

Kovács Lajos SJ

Jezsuita szerzetes, teológus. Dolgozott televíziós rendezőként, operatőrként. Jelenleg a Corvinus Egyetem oktatója. Kommunikációelméletből doktorált 2011-ben.


Bővebben
Kovács Lajos SJ további könyvei