Továbbadni a Jézussal való barátság örömét – Ferenc pápa karácsonyi beszéde

Blog

2017.12.13.

Kedves gyerekek, jó napot kívánok!

Köszönetet mondok nektek, amiért eljöttetek, hogy elhozzátok nekem az Olasz Katolikus Akció gyermekrészlege, valamint az egész Olasz Katolikus Akció nevében karácsonyi jókívánságaitokat. Köszöntöm az Olasz Katolikus Akció felnőtt képviselőit, akik elkísértek benneteket. Én is boldog ünnepeket kívánok nektek, szeretteiteknek, barátaitoknak és az egész társulatnak.

A Katolikus Akció gyermekrészlege szép, elterjedt és működő valóság szinte mindegyik olasz egyházmegyében. Bátorítalak benneteket, hogy legyetek mindig „élő kövek” az egyházban, építsétek az egyházat, és legyetek egységben Jézussal. A Katolikus Akció Jézus nélkül semmit sem ér, pusztán egy újabb társadalmi szervezet lenne, melyből már amúgy is rengeteg van. Másról van itt szó: Jézussal egységben lévő élő köveknek kell lennetek!

Hallottam, hogy ebben az évben az lesz a programotok, hogy felfedezzétek Jézus baráti jelenlétét életetekben. Jól mondja a mottótok: „Nincs játék Nélküled!” A karácsony éppen Isten jelenlétének ünnepe, Istené, aki közénk jön, hogy megmentsen minket. Jézus születése nem csak egy szép mese! Jézus valóságosan megszületett Betlehemben, kétezer évvel ezelőtt. A hit által felismerjük a Szűz Máriától született gyermekben Isten valódi Fiát, aki irántunk érzett szeretetből emberré lett.

A kis Jézus arcán Isten arcát szemléljük, azét az Istenét, aki nem az erőn, nem a hatalmon, hanem egy újszülött gyengeségén és törékenységén keresztül mutatja meg magát.

Ilyen a mi Istenünk, egészen közel jön hozzánk, egy gyermekben. Ez a gyermek annak a határtalan szeretetnek a hűségét és gyengédségét mutatja meg, amellyel Isten mindnyájunkat körülvesz. Ezért ünnepeljük meg a karácsonyt, ezért éljük át újból a pásztorok örömét Betlehemben, és ezért ünneplünk együtt sok apukával és anyukával – akik oly sokat fáradoznak, és komoly áldozatokat hoznak nap mint nap –, együtt a kicsinyekkel, a betegekkel, a szegényekkel, mert ez Isten találkozásának ünnepe velünk, Jézusban.

Kedves gyerekek, Jézus szeret titeket, barátotok szeretne lenni, minden gyermek barátja szeretne lenni! Biztosak vagytok ebben? Biztosak? Úgy tűnik, nem vagytok annyira biztosak. Biztosak vagytok, vagy nem? [Igen – válaszolják a gyerekek.] Jól van! Ha biztosak vagytok, akkor képesek vagytok e barátság örömét továbbadni mindenhol: otthon, a plébánián, az iskolában, a barátaitoknak… Kérdeznék valamit, gyerekek: azt mondtam, hogy „otthon, a plébánián, az iskolában, a barátaitoknak”. És az ellenségeinknek, azoknak, akik nem szeretnek minket? Hogyan kell bánnunk velük? Ki tudná megmondani? Mi a teendő velük? Veszekedni kell velük? [Egy kisfiú: „Imádkozni értük!”] Ez az: imádkozni értük! Hogy ők is közel legyenek Jézushoz. Jónak kell tehát lenni velük. Ezt kell tenni: közeledni kell hozzájuk.

A magatartásotokkal tudjátok kifejezni, hogy igazi keresztények vagytok: segítenetek kell annak, aki segítségre szorul.

Ha tehát találkozol valakivel, aki nem kedvel téged, de segítségre szorul, segítesz neki? Nem vagytok biztosak benne? Nem? De igen! Igen! És ne ítéljetek meg másokat, ne mondjatok rosszat másokról! Csúnya dolog, ha valaki rosszat mond másokról. A pletykálkodás, az árulkodás keresztény viselkedés, vagy nem? Nem! Az árulkodás imádság? Ha valaki árulkodik, az imádkozik? Nem! Ronda dolog másokról rosszat mondani! Sosem szabad ezt tenni! Ezt most kell elkezdenünk: mostantól nem árulkodok, mostantól nem mondok rosszat másokról. Így haladjatok előre! Jó utat nektek! Legyetek mindig egységben Jézussal! Szűz Máriára bízlak titeket. Megáldalak titeket családtagjaitokkal, tanáraitokkal, és a Katolikus Akció gyermekrészlegének összes segítőjével és barátjával együtt. Boldog karácsonyt, és kérlek, imádkozzatok értem! Mielőtt azonban áldást adnék, mondjunk el Máriának egy üdvözlégyet.

Üdvöz légy, Mária…

(Beszéd az Olasz Katolikus Akció gyerekeihez – Vatikán, Konzisztóriumi Terem, 2013. december 20.)

A beszéd nyomtatásban megjelent Ferenc pápa: Ölellek benneteket! című könyvünkben